Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Erasmus Mundus
 
Najčešća pitanja 

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA O

PROGRAMU ERASMUS MUNDUS 2009-2013

1. Što je Erasmus Mundus 2009. - 2013. (EM program)?

Erasmus Mundus je program u području visokog obrazovanja kojem je osnovni cilj promidžba europskog visokog obrazovanja i poticanje uspješne međunarodne suradnje. Provodi se prvenstveno stvaranjem centara izvrsnosti na visokim učilištima kroz združene diplomske i doktorske studije, te stvaranjem partnerstava s visokim učilištima iz tzv. „trećih zemalja, a to su sve one zemlje koje nisu članice EU. Svojim aktivnostima program također nastoji pridonijeti povećanju izgleda za zapošljivost studenata.

Program je dobio ime prema nizozemskom humanistu i teologu iz 15.st. koji je diljem Europe pohađao najbolje škole onoga vremena, a zvao se Desiderius Erasmus Rotterdamus. Riječ „mundus" na latinskom znači „svijet", a time se želi ukazati na međunarodnu komponentu programa, odnosno mogućnost da u njemu sudjeluju institucije i pojedinci iz cijeloga svijeta.

2. Što označava pojam „treća zemlja"?

Pojam „treća zemlja" (third country) označava sve zemlje svijeta koje nisu članice EU.

3. Koja je uloga pojedinih institucija u vođenju EM programa?

a) u EU?

Europska komisija odgovorna je za upravljanje EM programom, određuje ukupni proračun, prioritete i ciljeve te se bavi općenito strateškim pitanjima.

Izvršna agencija za audiovizualnu politiku i kulturu implementira program u cijelosti. Ona raspisuje pojedinačne natječaje te je odgovorna za cijeli projektni ciklus uključujući odabir projekata, dodjelu financijske potpore i nadzor nad provedbom projekata.

b) u RH

Delegacije Europske unije iz RH i Agencije za mobilnost i programe EU, kao nacionalne kontakt točke za pitanja u svezi s programima Erasmus Mundus, surađuju s institucijama EU, a osnovna im je zadaća informiranje javnosti i diseminacija informacija.

4. Da li nazivi Erasmus Mundus i Erasmus označavaju isti program?

Ne. Premda se radi o programima iz područja visokog obrazovanja, riječ je o dva različita programa koja imaju različita pravila i različite izvore financiranja.

EM je centralilzirani program, što znači da je za njegovu implementaciju nadležna Izvršna agencija za audiovizualnu politiku i kulturu sa sjedištem u Briselu.
U okviru različitih aktivnosti omogućava financiranje a) združenih diplomskih i doktorskih studija te stipendiranje kandidata zainteresiranih za studiranje na istima, b) partnerstva između visokih učilišta iz EU i visokih učilišta u svim ostalim zemljama u svrhu mobilnosti na svim akademskim razinama, c) promidžbe aktivnosti visokog obrazovanja.

Erasmus program dio je Programa za cjeloživotno učenje, a u okviru decentraliziranih aktivnosti koje su trenutno na raspolaganju zainteresiranim kandidatima iz RH, moguće je realizirati mobilnost u nekoj od država EU za studente, nastavno i nenastavno osoblje.

5. Koji je status Republike Hrvatske u EM programu?

Ustanove iz Republike Hrvatske trenutno imaju status tzv. „treće zemlje" i mogu sudjelovati u programu kao ravnopravni partner. To konkretno znači da ne mogu biti jedino podnositelji projekata, odn. sklapati ugovore s Europskom komisijom, no imaju sva ostala prava koja im taj status omogućuje. Za punopravno članstvo u programu nužno je prethodno sklopiti Memorandum o razumijevanju čije je potpisivanje do daljnjega odgođeno.

6. Koji su najvažniji dokumenti koji sadrže korisne informacije o EM programu?

Odluka o uspostavljanju programa od 16.12.2008. koju je usvojio Europski parlament i Vijeće, na temelju koje stupaju na snagu nova pravila EM programa za četverogodišnje razdoblje od 2009. - 2013.

Programski vodič sadrži informacije o vrstama aktivnosti, uvjetima prijave, načinu financiranja te kriterijima za odabir projekata.

Pojedinačni natječaji sadrže informaciju o rokovima, uvjetima prijave i maksimalnom iznosu sredstava koji se dodjeljuje u okviru pojedinih aktivnosti. Uz natječaj (Call for proposals) nužno je konzultirati i smjernice (guidelines) za Aktivnost 2.

7. Koje vrste aktivnosti postoje u okviru EM programa?

Aktivnost 1 - uspostavljanje združenih diplomskih i doktorskih studija te stipendiranje kandidata zainteresiranih za studiranje na istima.

Aktivnost 2 - partnerstva između visokih učilišta iz EU
Aktivnost 3 - promidžba visokog obrazovanja

8. Tko se iz RH može prijaviti na natječaj?

a) visokoškolske ustanove - u obliku konzorcija/partnerstava
b) ostale institucije - privatne i javne ustanove koje se bave istraživanjem i obrazovanjem
c) studenti - koji su završili barem preddiplomsku razinu studija

9. Kome studenti zainteresirani za stipendiju Erasmus Mundus moraju poslati prijavu?

Studenti moraju poslati prijavu izravno konzorciju koji program provodi.

10. Koja je razlika između stipendija kategorija A i kategorija B?

Stipendije kategorije A dodjeljuju se kandidatima iz tzv. „trećih zemalja" (uključujući Republiku Hrvatsku) za diplomske ili doktorske studije u okviru Aktivnosti 1. Osim toga, uvjet je da kandidati nisu boravili radeći ili studirajući u zemljama EU duže od 12 mjeseci u zadnjih 5 godina.
Stipendije kategorije B namijenjene su kandidatima iz EU za diplomski ili doktorski studij u okviru Aktivnosti 1.
Ukupan iznos stipendije veći je za kategoriju A nego za kategoriju B. Stoga se stipendija kategorije A smatra punom stipendijom, a stipendija kategorije B financijskom potporom.

11. Koje troškove pokriva pojedinačna stipendija za studente?

I. U aktivnosti 1, kandidati iz RH natječu se za stipendije iz kategorije A.

Ukupan iznos stipendije može se razlikovati s obzirom na odluku konzorcija koji program provodi, no tim iznosom u pravilu su obuhvaćeni niže navedeni troškovi:

a) za diplomski studij:

1. putni i ostali troškovi (maksimalno 4.000€ godišnje)
2. školarina (4.000€ po semestru)
3. troškovi života (1.000 € mjesečno)

b) za doktorski studij

 

1. putni i ostali troškovi (7.500 €)
2. školarina, troškovi osiguranja (između 300-600 € mjesečno, ovisno o tome da li je za izvođenje programa nužno korištenje laboratorija i slične istraživačke opreme)
3. troškovi života (1.400 € mjesečno što se isplaćuje u obliku stipendije ili cca 2.800 € mjesečno što je iznos namijenjen za bruto plaću doktoranda. Odabir stipendije ili bruto plaće ovisi o odluci konzorcija i zakonodavstvu zemalja u kojima se program provodi. ).
Prosječan iznos stipendije kategorije A za diplomski studij u trajanju od 2 godine iznosi 42.000 €.
Iznos stipendije kategorije A za doktorski studij u trajanju od 3 godine iznosi između 68.700 € i 129.000 €.


II. U aktivnosti 2, iznos pojedinačne stipendije razlikuje se s obzirom na: vrstu mobilnosti (preddiplomska, diplomska, doktorska ili poslijedoktorska razina ili stručno usavršavanje), trajanje (1-28 mjeseci) i ciljnu skupinu. Prema pravilima, pokriveni su u pravilu:
1. putni troškovi (min. 250 €- max. 2.500€)
2. troškovi života (1.000 € - 2.500 €/ mjesečno)
3. školarina (0-5.000 €/godišnje)
4. troškovi osiguranja (75 €/mjesečno)
Iznos stipendije u aktivnosti 2 iznosi minimalno 2.825 €, a maksimalno 62.550 €.

12. Koje ciljne skupine postoje u Aktivnosti 2?

U aktivnosti 2 postoje 3 različite ciljne skupine:
1. članovi konzorcija - studenti i nastavnici partnerskih sveučilišta
2. državljani RH (upisani na sveučilište koje nije član konzorcija ili koji imaju diplomu stečenu u Republici Hrvatskoj ili u nekoj od država Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Srbija)
3. socijalno osjetljive skupine (izbjeglice)

 

 
 
Erasmus       MundusUvijek ciljaj na mjesec. Ako ga i promašiš, naći ćeš se među zvijezdama.
Umberto Eco
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu