Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Održan Informativni dan Erasmus+: nove moguænosti za visoko obrazovanje
 

Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta 6. studenoga 2014. godine održala je u prostoru Ministarstva Informativni dan na kojem su se dionici iz visokog obrazovanja mogli upoznati s novim moguænostima u programu Erasmus+. Od 2015. godine visokim se uèilištima iz Europske unije kroz program Erasmus+ pruža prilika za suradnju s visokim uèilištima iz 150 partnerskih zemalja (zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora s izuzetkom Makedonije i Turske) diljem svijeta.

Europska komisija je do 2020. godine za aktivnosti suradnje s partnerskim državama u visokom obrazovanju unutar programa Erasmus+ predvidjela iznos od 1,68 milijardi eura unutar budžeta Europske unije za proširenje.

Uvodnim obraæanjem sudionicima Ana Tecilaziæ-Goršiæ, naèelnica Sektora za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta naglasila je važnost institucionalnih strategija internacionalizacije visokih uèilišta. U tom je kontekstu gða Tecilaziæ-Goršiæ istaknula mjere za internacionalizaciju hrvatskog visokog obrazovanja iz Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je nedavno usvojio Sabor Republike Hrvatske kao i važnost združenih studija za razvoj hrvatskog visokog obrazovanja

Rad Agencije za mobilnost i programe EU, rezultate prvog natjeèaja za Erasmus+ na kojem je za hrvatske obrazovne ustanove bilo dostupno ukupno 13.225.985,90 eura, te glavne karakteristike novih moguænosti programa predstavile su ravnateljica Agencije Antonija Gladoviæ i voditeljica Odjela za visoko obrazovanje Branka Bernard s ciljem motiviranja predstavnika visokih uèilišta na prijavu aktivnosti iz programa Erasmus+ .

Christine Voelkl iz Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu u Bruxellesu predstavila je aktivnosti Erasmus Mundus združeni diplomski studiji koja omoguæava financiranje provedbe združenih diplomskih studija i Jean Monnet aktivnosti koje potièu izvrsnost u pouèavanju ili istraživanju europskih integracija u cijelom svijetu.

 Prezentaciju o aktivnosti Jaèanje kapaciteta u visokom obrazovanju održala je Jasmina Skoèiliæ iz Agencije za mobilnost i programe EU. Ova aktivnost predstavlja nastavak programa Tempus, Alfa i Edulink i namijenjena je potpori modernizacije, dostupnosti i internacionalizacije visokog obrazovanja u partnerskim zemljama.

Ivana Kovaèiæ iz Agencije za mobilnost i programe EU predstavila je aktivnost Meðunarodna mobilnost u svrhu stjecanja bodova u okviru koje æe studenti te nastavno i nenastavno osoblje iz partnerskih država dobiti priliku za mobilnosti prema Europskoj uniji i obratno.

 Sudionici Informativnog dana pokazali su veliki interes za postojeæe moguænosti u programu Erasmus+ te su iskoristili priliku za dodatna pitanja gospoði Voelkl i djelatnicima Agencije. Isto tako Informativni je dan bio prilika za umrežavanje predstavnika razlièitih visokih uèilišta i razmjenu mišljenja i iskustva. Zakljuèeno je kako broj dolaznih studenata iz programskih zemalja raste svake godine, te da æe se novim programom otvoriti moguænost dolaska studenata i osoblja i iz partnerskih zemalja.

Prezentacije s Informativnog dana su dostupne u privitku. Napominjemo kako su prezentacije informativnog karaktera te ne zamjenjuju natjeèajnu dokumentaciju.

 

objavljeno: 10.11.2014
Galerija
 
Download
 
pdf / 203 KB
 
pdf / 657 KB
 
pdf / 925 KB
 
pdf / 1006 KB
 
pdf / 336 KB
 
pdf / 1989 KB
 
pdf / 1176 KB