Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Natječaj za sudjelovanje na kontakt seminaru „Networking Vocational Education and Business: A Contact Making Seminar for Erasmus+”
 

Agencija za mobilnost i programe EU Vas poziva na prijavu za sudjelovanje u kontakt seminaru pod nazivom Networking Vocational Education and Business: A Contact Making Seminar for Erasmus+”.

Svrha ovog seminara je poboljšati suradnju između poslovnog i obrazovnog svijeta, omogućiti povezivanje organizacija koje dolaze iz svijeta rada i onih iz obrazovnog sustava s krajnjim ciljem osmišljavanja Erasmus+ projekata mobilnosti i projekata partnerstava u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Za ovaj kontakt seminar predvidjeli smo sudjelovanje pripadnika iz 3 sektora u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja: zdravstvo, turizam & ugostiteljstvo i zelene tehnologije. Ciljna skupina ovog seminara su europski sudionici koji dolaze iz ova 3 sektora, a koji su zaposleni u poduzećima, organizacijama koje provode strukovno obrazovanje ili osposobljavanje, istraživačkim institutima i ostalim relevantnim tijelima.

Seminar će se održati u hotelu Neptun u Dubrovniku u razdoblju od 13. do 15. listopada 2015. godine. Budući da je seminar međunarodnog karaktera radni jezik je engleski. 

Na seminaru će biti 50 sudionika iz cijele Europe, a 7 mjesta je rezervirano za sudionike iz Hrvatske. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

 

Doprinos za sudjelovanje na seminaru iznosi 50,00 EUR po sudioniku, dok Agencija za mobilnost i programe EU pokriva troškove smještaja za 2 noćenja, sve planirane obroke, kulturne aktivnosti i materijale za seminar. Sudionici sami plaćaju putne troškove.

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem registracijskog obrasca.


NOVO
:
Krajnji rok za prijavu na seminar je 18.09.2015.

Više informacija možete pronaći u sljedećim prilozima:

Za sva pitanja u vezi seminara molimo Vas da se obratite na našu e-mail adresu strukovno@mobilnost.hr.

 

Odjel za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

datum otvaranja: 14.07.2015
datum zatvaranja: 18.09.2015
otvoren: Ne