Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Stipendije zaklade ''British Scholarship Trust''
 
Rok: 1. ožujka 2013.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i zaklada ''British Scholarship Trust'' pozivaju zainteresirane znanstvene novake i asistente s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od 1-3 mjeseca tijekom akad. g. 2013./2014. Pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2013. neće navršiti 30 godina. Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu.

Prijava uključuje sljedeće priloge koje treba dostaviti u dva primjerka (original i kopiju):

 1. prijavni obrazac;
 2. prijedlog istraživačkog projekta na engleskom jeziku (1 stranica).
 3. životopis na engleskom jeziku;
 4. kopiju diplome:
  a) za kandidate koji su upisali studij prije uvođenja Bolonjskog procesa: kopiju diplome dodiplomskog studija (neovjerena kopija diplome na hrvatskom jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
  b) za kandidate koji su upisali studij nakon uvođenja Bolonjskog procesa: kopiju diplome diplomskog studija (neovjerena kopija diplome na hrvatskom jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
 5. kopiju diplome poslijediplomskog studija (neovjerena kopija diplome na hrvatskom jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik - samo za kandidate koji u vrijeme prijave imaju akademski naziv magistra znanosti po predbolonjskim programima);
 6. prijepis ocjena poslijediplomskog studija i ovjeren prijevod na engleski jezik; kandidati koji su u trenutku prijave u tijeku poslijediplomskog studija trebaju priložiti prijepis ocjena položenih ispita;
 7. dvije preporuke na engleskom jeziku;
 8. jednu fotografiju;
 9. kopiju domovnice (neovjerenu);
 10. dokaz o poznavanju engleskog jezika (jedna od sljedećih mogućnosti):
  a) ocjene na kraju srednjeg školovanja (neovjerena kopija svjedodžbe na hrvatskom jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
  b) ocjene tijekom studija (neovjerena kopija stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda fakulteta na engleskom jeziku ili na hrvatskom s ovjerenim prijevodom);
  c) potvrda škole za strane jezike (na engleskom jeziku ili na hrvatskom s ovjerenim prijevodom);
  d) rezultat međunarodnog testa iz engleskog jezika (npr. IELTS/TOEFL).

Kandidati u prijavnom obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih sveučilišta na kojima bi željeli realizirati stipendiju. Preporuča se da kandidati osiguraju pismo britanskog znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom do 1. ožujka 2013.

U suprotnom, kad kandidat primi obavijest da je njegova prijava uvrštena u uži izbor, (najkasnije do travnja 2013.)  britanski znanstvenik, mentor treba poslati prihvatno pismo izravno zakladi ''British Scholarship Trust'' prije donošenja konačne odluke.

Prijavu koja uključuje stavke od 1-10 potrebno je poslati do 1. ožujka 2013. na dolje navedenu adresu. Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izabrat će kandidate čije će prijave biti proslijeđene u Veliku Britaniju do 1. travnja 2013. godine. Konačnu odluku o dodjeljivanju stipendije donosi ''British Scholarship Trust'' u svibnju 2013. godine. Putne troškove snosi Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a troškove boravka ''British Scholarship Trust''. Ne postoji mogućnost snošenja troškova razdoblja studija na britanskom sveučilištu.

Detaljne informacije o stipendiji i zakladi ''British Scholarship Trust''.

Prijave šaljite na adresu:
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Gajeva 22, 10000 Zagreb
s naznakom: ''Stipendije za studijski boravak u Velikoj Britaniji''
kontakt:
bilaterala@mobilnost.hr
tel.: +385 1 5005 635

datum otvaranja: 23.11.2012
datum zatvaranja: 1.03.2013
otvoren: Da
 
 
   
Objavljeni rezultati natječaja za 2009. godinu za Grundtvig posjete i razmjene 2009.
-- više --
   
   
Objavljeni rezultati natječaja za 2009. godinu za Grundtvig stručna usavršavanja za rok 30.04. 2009.
-- više --
   
   
Rezultati natječaja za 2009. godinu za Comenius pripremne posjete
-- više --
   
   
Objavljeni rezultati natječaja za 2009. godinu za Grundtvig stručna usavršavanja za rok 15. 09. 2009.
-- više --
   
   
Objavljeni rezultati natječaja za 2009. godinu za Comenius stručna usavršavanja za rok 15. 09. 2009.
-- više --
   
   
OBJAVLJENI REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA
-- više --