Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2016./2017.
 

Veleposlanstvo Sjedinjenih Amerièkih Država u Republici Hrvatskoj u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za mobilnost i programe Europske unije objavilo je natjeèaj za stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2016./2017.

Znanstveno-struèno usavršavanje u trajanju od 10 mjeseci na sveuèilištima u SAD-u namijenjeno je zainteresiranim kandidatima iz javnoga i privatnoga sektora koji udovoljavaju uvjetima natjeèaja.

Opæi uvjeti:

Stipendije se dodjeljuju hrvatskim državljanima s visokom struènom spremom; iskustvom u rukovoðenju i pet godina radnog iskustva u jednom od navedenih podruèja. Stipendije nisu namijenjene za razdoblje studija niti omoguæuju stjecanje akademskog naziva u SAD-u. Kandidati trebaju podnijeti dokaz o zaposlenju u RH.

Podruèja:

 • komunikacije/novinarstvo,
 • politika upravljanja prirodnim resursima, zaštita okoliša,
 • analiza javne politike i javna uprava,
 • razvoj poljoprivrede,
 • upravljanje ljudskim resursima,
 • pravo/ljudska prava,
 • urbanizam i regionalno planiranje,
 • tehnologijska politika i upravljanje,
 • obrazovanje – planiranje, upravljanje i politika,
 • javno zdravstvo – politika i upravljanje,
 • HIV/AIDS – politika i prevencija,
 • poduèavanje engleskoga kao stranoga jezika (TOEFL) – usavršavanje nastavnika ili razvoj kurikula,
 • politika spreèavanja trgovine ljudima.

Više informacija o ovom programu, detaljne upute i poveznica za on-line prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Veleposlanstva SAD-a:

Rok za prijavu: 15. svibnja 2015.

Razmatrat æe se samo prijave s potpunom dokumentacijom.

Osim on-line prijave, potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju. Dodatna dokumentacija šalje se do naznaèenoga roka na sljedeæu adresu:

American Embassy, Public Affairs Office
Attn. Ms. Saša Brlek
Ulica Thomasa Jeffersona 2, 10 010 Zagreb
E-mail: brleks@state.gov
Tel.: 01 661 2243

datum otvaranja: 13.04.2015
datum zatvaranja: 15.05.2015
otvoren: Da
 
 
   
Poziv na natjeèaj za individualne freemover mobilnosti u okviru programa CEEPUS
-- više --
   
   
Europska komisija objavila poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Natjeèaj za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinning projekte u školskoj godini 2014./2015.
-- više --
   
   
Natjeèaj za mrežnu mobilnost u programu CEEPUS
-- više --
   
   
Natjeèaj za Fulbright Specialist Program
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za struènjaka za podruèje visokog obrazovanja u programu Erasmus+
-- više --
   
   
Natjeèaj za najbolju razglednicu u okviru Time to Move kampanje
-- više --
   
   
Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2016./2017.
-- više --
   
   
Bavarske godišnje stipendije za poslijediplomske studije u akademskoj godini 2016. - 2017.
-- više --