Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Sudjelovanje Švicarske u programu Erasmus+
 

Slijedom rezultata referenduma održanog  9. veljače 2014. na kojem su se građani i kantoni  Švicarske Konfederacije većinski izjasnili za promjenu pravila kojima se uređuje pitanje imigracije u toj zemlji, pod znak pitanja je došla i provedba Sporazuma o slobodi kretanja osoba između EU i Švicarske. Nemogućnost primjene Sporazuma za sobom povlači i nemogućnost potpisivanja dodatnog Protokola, koji bi omogućio da se Sporazum počne primjenjivati i na Hrvatsku, novu članicu EU od 01. srpnja 2013.

Postoji snažna povezanost između punopravnog švicarskog sudjelovanja u Erasmus+ programu te Protokola, uzevši u obzir da je on ključan instrument kojim se ostvaruje sloboda kretanja svih EU građana što je pretpostavka za dosljednu primjenu Sporazuma na kompletnom teritoriju EU.  Posljedično, EU i švicarske vlasti su se usuglasile da privremeno zaustave tekuće pregovore o sudjelovanju Švicarske Konfederacije u Erasmus+ programu.

Slijedom navedenog, Švicarska će u okviru Natječajne godine 2014./15. u Erasmus+ programu sudjelovati u statusu  partnerske zemlje,  sukladno Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Erasmus+, Vodiču kroz program Erasmus+ i pravilima pojedinih Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa.

U nastavku detaljnije informacije o sudjelovanju Švicarske u  okviru  programskih  aktivnosti kojima upravlja Agencija:

Ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince: Švicarska nije prihvatljiva za sudjelovanje kao zemlja pošiljatelj ni kao zemlja domaćin. Projektni prijedlozi  koji uključuju Švicarsku u minimalan broj programskih zemalja neće biti prihvatljivi za financiranje. 

Ključna aktivnost 2 -  Strateška partnerstva: švicarske organizacije ne mogu podnositi projektne prijave, no mogu sudjelovati u Strateškim partnerstvima u statusu partnerske zemlje.  Na  organizacije i sudionike iz Švicarske primjenjivat će se ista pravila o financiranju i sudionicima kao za ostale partnerske zemlje.

Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika (Strukturirani dijalog:Sastanci mladih osoba i donositelja odluka u području mladih): švicarske organizacije ne mogu se prijaviti za nacionalne sastanke te nije prihvatljivo financiranje sudjelovanja švicarskih organizacija i sudionika (mladih) na transnacionalnim projektnim sastancima.

 

Napomena: radi izbjegavanja odgoda i kašnjenja, status Švicarske u objavljenim elektronskim prijavnim obrascima (KA1) ili elektronskim prijavnim obrascima čija se objava očekuje (KA2),  nije modificiran i ne odražava  promjene u statusu Švicarske u okviru Programa istaknute u tekstu gore.

Za detaljnije informacije o sudjelovanju Švicarske u centraliziranim programskim aktivnostima*, molimo obratite se Izvršnoj agenciji za obrazovanje, kulturu i audio-vizualne medije (EACEA).

*Udruživanje znanja (Knowledge Alliances),   Udruživanje sektorskih vještina (Sector Skills Alliances), Izgradnja kapaciteta (Capacity Building), Združeni diplomski studiji (Joint Master Degree),  Jean Monnet potpora institucijama i udruženjima

objavljeno: 18.03.2014