Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
ODGODA ROKA ZA PRIJAVU ERASMUS+ KA1 PROJEKATA MOBILNOSTI I AKREDITACIJA - NOVI ROK 24.3.2014. U PODNE
 

Zbog tehničkih poteškoća koje su organizacije imale proteklih dana, posebice s Portalom za registraciju i unatoč tome što su svi tehnički problemi prema našim saznanjima u ovom trenutku otklonjeni, dosadašnji rok za prijavu KA1 projekata 17. ožujka 2014. odgođen je na 24. ožujka 2014. u podne.

Odgoda roka primjenjiva je na sljedeće aktivnosti u nadležnosti nacionalnih agencija:

-  KA101 - Predškolski i opći odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi -           mobilnost osoblja

- KA102 - Strukovno obrazovanje i osposobljavanje - mobilnost učenika i osoblja

- KA103 - Visoko obrazovanje - mobilnost studenata i osoblja

- KA104 - Obrazovanje odraslih - mobilnost osoblja

- KA105 - Mladi - mobilnost mladih i osoba koje rade s mladima

- KA108 - Visoko obrazovanje - akreditacija konzorcija ustanova za visoko obrazovanje

Prijave pristigle između 17. ožujka i 24. ožujka u podne bit će označene s napomenom "LATE" (hr. "ZAKAŠNJELO") u prijavnom obrascu. Međutim, prijavitelji se time ne trebaju zabrinjavati - sve prijave za gore navedene aktivnosti koje budu zaprimljene do 24. ožujka do podne smatrat će se formalno prihvatljivima po pitanju pravovremene prijave. 

Službena objava Europske komisije o odgodi roka dostupna je ovdje

objavljeno: 14.03.2014