Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
ERASMUS+ webinari (27. siječnja 5. veljače 2014.) Poziv na prijavu
 

Od 1. siječnja 2014. službeno je počela provedba novog programa Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta – programa Erasmus+.

Program Erasmus+ obuhvaća sve dosadašnje programe EU namijenjene obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu, uključujući Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program Mladi na djelu, te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim zemljama). Po prvi put je uključena i potpora sportu.

U svrhu informiranja i pripreme zainteresiranih potencijalnih prijavitelja projekata na program Erasmus+, u razdoblju od 20. do 24. siječnja 2014. Agencija za mobilnost i programe Europske unije u Zagrebu organizirala je pet sektorskih informativnih dana tijekom kojih je predstavljen program s mogućnostima sudjelovanja, te načinima prijave, prema sektorima obrazovanja i sektoru mladih.

Zbog velikog interesa za informativne dane te radi jednake mogućnosti sudjelovanja potencijalnih prijavitelja iz cijele Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije od 27. siječnja do 5. veljače organizira pet webinara (informativnih dana putem interneta s mogućnošću interaktivnog sudjelovanja), prema temama kako slijedi:

Područje

Datum

Program

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

ponedjeljak

27. siječnja 2014.

 

link

Visoko obrazovanje

utorak

28. siječnja 2014.

 

link

Opće obrazovanje odraslih

srijeda

29. siječnja 2014.

link

Predškolski i opći odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi

četvrtak

30. siječnja 2014.

 

link

Mladi

srijeda

5. veljače 2014.

link

Prijave se podnose isključivo elektronskim putem ispunjavanjem prijavnog obrasca. Prijave su otvorene do 21. siječnja 2014. (zatvaraju se u 16:00), a prednost imaju prijavitelji koji su se prijavili na informativne dane kojima je, zbog premalog kapaciteta dvorana u kojima su isti organizirani, prijava bila odbijena.

Po zaključenju procesa prijave, prijavitelji će o statusu svoje prijave biti obaviješteni e-mailom u roku od nekoliko dana. U slučaju prihvaćene prijave, prijaviteljima će biti upućene i upute o načinu pristupa webinarima.

U slučaju velikog interesa, a s obzirom na činjenicu da su „virtualne učionice“ putem kojih se prate webinari kapacitetom ograničene na 100 sudionika, Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirat će tijekom veljače novu seriju webinara, o čemu će informacija biti postavljena na mrežnim stranicama a svi prijavitelji na webinare čije prijave ne budu prihvaćene za ovu seriju webinara biti obaviješteni e-mailom.

Snimke webinara po područjima dostupne su na našim mrežnim stranicama: link

objavljeno: 15.01.2014