Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Uvođenje e-obrasca za prijavu projekata unutar programa Mladi na djelu
 

Od zadnjeg roka u 2011. godini (1. studenog), moguće je prijavljivati projekte u svim Akcijama i podakcijama programa Mladi na djelu (osim Akcije 2 Europska volonterska služba i Višemjernih projekata) koristeći elektronske obrasce. U 2012. godini će projekte biti moguće prijavljivati isključivo putem e-obrasca.

E-obrazac je jedinstveni obrazac za sve Akcije i podakcije programa Mladi na djelu u PDF formatu. Zavisno od odabira na prvoj stranici e-obrasca, određeni dijelovi obrasca će se prilagođavati karakteristikama odabrane podakcije (npr. sastav sudionika ili proračun).

Novi e-obrazac pojednostavljuje postupak podnošenja prijave, budući da određene dijelove ispunjava automatski (npr. sažetak proračuna i pregled sudionika) te tako umanjuje rizik od grešaka koje za posljedicu mogu imati odbijanje projekta ili manji iznos dodijeljene financijske potpore.

E-obrazac se po završetku podnosi putem interneta te se jedan primjerak ispisuje i potpisan šalje na adresu Agencije, a elektronski nepotpisani primjerak e-mailom na yia@mobilnost.hr. Novost je i da partneri mogu potpisati preliminarne partnerske sporazume tek nakon što im prijavitelj pošalje cjelokupnu prijavu.

Prije ispunjavanja e-obrasca molimo Vas da pažljivo pročitate upute za ispunjavanje i podnošenje e-obrasca.

E-obrazac i upute za njegovo ispunjavanje će uskoro biti dostupni i na hrvatskom jeziku. Za sve novosti molimo Vas da pratite naše stranice i obavijesti.

Kako biste uspješno započeli sa ispunjavanjem e-obrasca, dolje navedeni dokument potrebno je prvo spremiti na osobno računalo.

objavljeno: 12.10.2011