Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Natječaj za radna mjesta
 

Na temelju čl. 20. Statuta, čl.5. Pravilnika o radu Agencije za mobilnost i EU programe, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 84/07), te Projekta IPA/2009/021-666 Pripremne mjere za Program za cjeloživotno učenje i program Mladi na djelu Agencije za mobilnost i programe EU raspisuje:

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta:

1. Voditelj/ica Ureda ravnatelja, zamjena za porodiljni dopust, na određeno vrijeme do 31. prosinca 2010. godine

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
 • sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • 1 godina radnog staža na poslovima VSS
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu

 

Napomena:
Prednost će imati kandidati s dobrim organizacijskim sposobnostima, naprednim poznavanjem rada na računalu, poznavanjem sustava urudžbenog zapisnika i sustava državne i javne uprave.

 

2. Voditelj/ica Odsjeka za unutarnju reviziju, na određeno vrijeme do 31. prosinca 2010., s mogućnošću produljenja

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
 • sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • 3 godine radnog staža na poslovima VSS
 • položen ispit za internog revizora uključujući i Modul za internu reviziju programa EU
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu

 

3. Voditelj/ica Odsjeka za Leonardo da Vinci, Odjel za Program za cjeloživotno učenje, zamjena za porodiljni dopust, na određeno vrijeme

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
 • sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • 2 godine radnog staža na poslovima VSS
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu

 

Napomena:
Prednost će imati kandidati s iskustvom u provođenju nekog od programa stipendiranja te iskustvom rada na međunarodnim projektima.

 

4. Stručni savjetnik/ica u Odjelu za financije i računovodstvo na određeno vrijeme do 31. prosinca 2010 s mogućnošću produljenja

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
 • sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera
 • 3 godina radnog staža na poslovima VSS
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu

 

Napomena: Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo rada s revizijom.

 

5. Stručni suradnik/ca u Odjelu za program Mladi na djelu, na određeno vrijeme do 31. prosinca 2010. godine, s mogućnošću produljenja

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
 • sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • 1 godina radnog staža na poslovima VSS
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu

 

Napomena:
Prednost će imati kandidati s dobrim organizacijskim sposobnostima, naprednim poznavanjem rada na računalu, iskustvom u vođenju baza podataka i administriranju mrežnih stranica.

 

6. Stručni suradnik/ica u Odsjeku za Erasmus, Odjel Program za cjeloživotno učenje, na određeno vrijeme do 31. prosinca 2010, s mogućnošću produljenja

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
 • sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • 1 godina radnog staža na poslovima VSS
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu

 

Napomena:
Prednost imaju kandidati ekonomskog usmjerenja, s iskustvom u provođenju programa stipendiranja.

 

7. Stručni suradnik/ica u Odsjeku za Leonardo da Vinci, Odjel Program za cjeloživotno učenje do 31. prosinca 2010, s mogućnošću produljenja.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
 • sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij 
 • 1 godina radnog staža na poslovima VSS
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu

 

Napomena:
Prednost imaju osobe ekonomskog usmjerenja s dobrim organizacijskim sposobnostima te iskustvom u radu na međunarodnim projektima.

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 

 • životopis na hrvatskom i engleskom jeziku (Europass format)
 • presliku diplome
 • presliku domovnice
 • presliku radne knjižice
 • uvjerenje o nekažnjavanju(original, ne stariji od 6 mjeseci)

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjati opće i zakonom propisane uvjete.
Ovaj natječaj pod istim uvjetima odnosi se na osobe oba spola.
.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Navedena zaposlenja financiraju se iz IPA projekta Pripremne mjere za provođenje Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu. Plaće navedenih kandidata određene su Zakonom o plaćama u javnim službama. Način provjere znanja i vještina i izbora kandidata opisan je na mrežnim stranicama www.mobilnost.hr.


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Gajeva 22
10 000 Zagreb
s naznakom "Za natječaj za radna mjesta"


Način odabira kandidata prijavljenih za rad u Agenciji za mobilnost i programe EU

Odabir kandidata za navedena radna mjesta u Agenciji za mobilnost i programe EU izvršit će se na sljedeći način:
imenovanje Povjerenstva za izbor kandidata kojeg čine djelatnici Agencije članovi Povjerenstva potpisuju Izjavu o sprječavanju sukoba interesa)

 

 • 1. krug selekcije: provjera formalnih kriterija natječaja - jesu li dostavljeni svi traženi dokumenti i zadovoljeni opći uvjeti natječaja
 • 2. krug selekcije: analiziranje životopisa kandidata koji su prošli 1. krug 
 • 3. krug selekcije: poziv na testiranje upućuje se prvo kandidatima koji zadovoljavaju uvjete navedene pod prednost.
 • 4. krug selekcije: pismeno testiranje iz općeg poznavanja rada Agencije, IT vještina, poznavanje engleskog jezika te opće pismenosti (sposobnost pismenog izražavanja te provjera poznavanja pravopisa hrvatskog jezika)
 • 5. krug selekcije: kandidati koji su zadovoljili bodovni prag testiranja iz 4. kruga selekcije bit će pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor kandidata
 • 6. krug selekcije: najuži krug kandidata predstavit će s ravnatelju Agencije koji će u dogovoru s članovima Povjerenstva donijeti konačnu odluku

 

U slučaju da Povjerenstvo među navedenim kandidatima ne pronađe odgovarajući kadar, izbor kandidata će se nastaviti te će se pozvati kandidati koji nisu zadovoljili uvjete navedene pod prednosti, ali su zadovoljili 2. krug selekcije.
Svaki korak odabira kandidata bilježit će se i evidentirati.
Povjerenstvo zadržava pravo procjene sposobnosti timskog rada te procjene ponašanja u stresnim situacijama. Povjerenstvo također zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja u slučaju nepronalaska kandidata koji bi zadovoljio svim uvjetima.

 

datum otvaranja: 23.06.2010
datum zatvaranja: 1.07.2010
otvoren: Ne
 
 
   
Europska komisija objavila poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu
-- više --
   
   
Poziv na natječaj za individualne freemover mobilnosti u okviru programa CEEPUS
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Natječaj za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinning projekte u školskoj godini 2014./2015.
-- više --
   
   
Natječaj za mrežnu mobilnost u programu CEEPUS
-- više --
   
   
Natječaj za Fulbright Specialist Program
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka za područje visokog obrazovanja u programu Erasmus+
-- više --
   
   
Natječaj za najbolju razglednicu u okviru Time to Move kampanje
-- više --
   
   
Bavarske godišnje stipendije za poslijediplomske studije u akademskoj godini 2016. - 2017.
-- više --
   
   
Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2016./2017.
-- više --