Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Natječaj za radna mjesta
 

Na temelju čl.20. Statuta Agencije za mobilnost i EU programe te čl.24.Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 84/07) Agencija za mobilnost i programe EU raspisuje :NATJEČAJ

 

Natječaj se raspisuje za sljedeće radno mjesto:


1. stručni suradnik/ca u Odsjeku za Euraxess, na određeno vrijeme do godine dana, odnosno do završetka projekta

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
  diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • 1 godina radnog iskustva
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu

Prednost imaju kandidati sa završenim pravnim fakultetom i međunarodnim iskustvom

Napomena: radno mjesto se u cijelosti financira iz FP7 projekta

Uvjeti provjere i selekcije kandidata su detaljno opisani na mrežnim stranicama Agencije www.mobilnost.hr kao i ispod ovog teksta.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis, na hrvatskom i engleskom jeziku, u Europass formatu
 • presliku diplome
 • presliku domovnice
 • presliku radne knjižice
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjati opće i zakonom propisane uvjete.
Ovaj natječaj pod istim uvjetima odnosi se na osobe oba spola.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Gajeva 22
10 000 Zagreb
s naznakom"za Euraxess natječaj"

 

Opis poslova:
1. Pružanje savjetodavne pomoći mobilnim istraživačima za potrebe dobivanja dozvola boravka i drugih prava iz radnog i socijalnog zakonodavstva
2. Provedba Akcijskog plana za mobilnost istraživača - analiza postojećih zakonskih mjera i prijedlog izmjena istih u suradnji s tijelima državne uprave
3. Uklanjanje prepreka u međunarodnoj i međusektorskoj mobilnosti istraživača - zadaće poput izrade prijedloga pravilnika o reguliranju boravka i radnog odnosa stranih istraživača, sudjelovanje u radnoj skupini za uklanjanje prepreka mobilnosti i slični poslovi.
4. Pisanje novih i ažuriranje starijih uputa za strane istraživače (upute u tiskanim i web publikacijama)
5. Sve ostale poslove unutar EURAXESS odsjeka

Način odabira kandidata:
1. Valjanost prijave: U obzir će se uzimati samo prijave koje sadrže sve tražene dokumente u odgovarajućem formatu.
2. Prednost: Većina poslova radnog mjesta pravnog je karaktera, stoga prednost imaju kandidati pravnog usmjerenja ili kandidati koji na odgovarajući način dokažu da su sposobni obavljati takve poslove i bez Pravnog fakulteta (dokaz o prethodnom iskustvu na sličnom radnom mjestu). Osim toga, budući da su poslovi radnog mjesta orijentirani na međunarodnu zajednicu, prednost će imati kandidati s međunarodnim iskustvom.
3. Testiranje: Kandidati izabrani po gornjim kriterijima bit će pozvani na testiranje. Testovima će se provjeravati: znanje engleskog jezika, informatička pismenost te poznavanje i rješavanje specifične problematike vezane za poslove radnog mjesta.

Više informacija


4. Razgovor s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

 

datum otvaranja: 07.06.2010
datum zatvaranja: 16.06.2010
otvoren: Ne
 
 
   
Europska komisija objavila poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu
-- više --
   
   
Poziv na natječaj za individualne freemover mobilnosti u okviru programa CEEPUS
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Natječaj za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinning projekte u školskoj godini 2014./2015.
-- više --
   
   
Natječaj za mrežnu mobilnost u programu CEEPUS
-- više --
   
   
Natječaj za Fulbright Specialist Program
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka za područje visokog obrazovanja u programu Erasmus+
-- više --
   
   
Natječaj za najbolju razglednicu u okviru Time to Move kampanje
-- više --
   
   
Bavarske godišnje stipendije za poslijediplomske studije u akademskoj godini 2016. - 2017.
-- više --
   
   
Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2016./2017.
-- više --