Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Preddiplomski studij na Moskovskome državnom institutu međunarodnih odnosa (MGIMO), Moskva, Ruska Federacija
 

Moskovski državni institut međunarodnih odnosa (MGIMO) Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije nudi mogućnost upisa na 1. godinu preddiplomskoga studija jednom državljaninu Republike Hrvatske u akademskoj 2015./16. godini na sljedećim fakultetima: Fakultet međunarodnih odnosa, Međunarodno-pravni fakultet, Fakultet međunarodnih ekonomskih odnosa, Fakultet politologije, Fakultet međunarodnog novinarstva.

Stipendija pokriva troškove školarine, dok sve ostale troškove snosi sam polaznik.

Svi studenti sami snose troškove smještaja (moguće potpisivanje ugovora o smještaju u studentskome domu po prihvatljivoj cijeni, uz uvjet plaćanja smještaja najmanje šest mjeseci unaprijed) te ostale životne troškove.

Kandidati koji se upisuju na prvu godinu fakulteta prolaze testiranje znanja ruskoga jezika (pismeni i usmeni ispit) koje se provodi 26. lipnja 2015. i testiranje znanja stranoga jezika (pismeni ispit iz engleskoga jezika provodi se 30. lipnja 2015.). Studenti koji se prijavljuju na Fakultet međunarodnih ekonomskih odnosa trebaju dobro vladati matematičkim disciplinama. 

U slučaju nedovoljnog znanja ruskoga jezika, studenti se upisuju na pripremni studij ruskoga jezika za inozemne državljane nakon čega ponovno polažu prijamni ispit.

Prijave s obveznom naznakom odabranoga fakulteta treba poslati do 3. lipnja 2015. godine na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ul. 26
10 000 Zagreb,
s naznakom: "Stipendije za MGIMO", Rusija

Za sva daljnja pitanja možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: bilaterala@mobilnost.hr.

Popis potrebnih priloga za upis u MGIMO:

  1. Dokument kojim se potvrđuje identitet i državljanstvo (original ili ovjereni prijevod na ruski jezik),
  2. Dokument kojim se potvrđuje obrazovni stupanj s navedenim predmetima i ocjenama (original ili ovjereni prijevod na ruski jezik),
  3. Potvrda o ekvivalentnosti izdane svjedodžbe o obrazovanju (nostrifikacija) koju izdaje Savezna služba za nadzor u sferi obrazovanja Ministarstva obrazovanja i znanosti RF,
  4. Liječnička potvrda s podacima o kroničnim bolestima, međunarodna potvrda o nezaraženosti HIV-om, nalazi pretraga na RV (sifilis) i hepatitis B, liječnička potvrda o primljenome cjepivu (tetanus, ospice, difterija, tuberkuloza) s pečatom medicinske institucije i datumom primanja cjepiva, nalaz RTG pretrage (fluorografija),
  5. Preslika ulazne vize za Rusku Federaciju (u slučaju dolaska na temelju ulazne vize),
  6. Polica medicinskog osiguranja važeća na području Ruske Federacije,
  7. Osam fotografija (mat) veličine 3 х 4 cm,
  8. Suglasnost jednog od roditelja ovjerena kod javnog bilježnika za sklapanje Ugovora o obrazovnim uslugama, ako je riječ o osobi mlađoj od 18 godina (original i ovjereni prijevod na ruski jezik),
  9. Otisnuti ispunjeni on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na web stranici: http://arhiva.mobilnost.hr/prijava_za_stipendiju/.

Dodatno se mogu predočiti dokumenti kojima se potvrđuje dozvola i/ili akreditacija obrazovnoga programa ili organizacije koja je izdala svjedodžbu. Navedeni dokumenti dostavljaju se zajedno s prijevodom na ruski jezik ovjerenim od sudskoga tumača.

Potvrdu o ekvivalentnosti obrazovne svjedodžbe koju izdaje Savezna služba za nadzor u sferi obrazovanja Ministarstva obrazovanja i znanosti RF potrebno je dostaviti do 1. rujna 2015. Svjedodžbe koje izdaju ruske škole stranim državljanima ne podliježu ovome zahtjevu.

Po pitanju nostrifikacije potrebno je obratiti se sljedećoj instituciji: «Главный государственный экспертный центр оценки образования» ФГБНУ «Главэкспертцентр»: 119049 Москва, Ленинский проспект, 6, строение 3  Тел./факс: +7(495)317-1710, +7(495)665-0015, secretar.fgbnu@glavex.ru,www.nic.gov.ru.

Sukladno odluci Ministarstva vanjskih poslova RF prilikom sastavljanja pozivnog pisma za studij na MGIMO rok trajanja putovnice mora biti minimalno 1,5 godinu dulji od datuma isteka trajanja vize.

datum otvaranja: 13.05.2015
datum zatvaranja: 3.06.2015
otvoren: Ne
 
 
   
Europska komisija objavila poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu
-- više --
   
   
Poziv na natječaj za individualne freemover mobilnosti u okviru programa CEEPUS
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Natječaj za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinning projekte u školskoj godini 2014./2015.
-- više --
   
   
Natječaj za mrežnu mobilnost u programu CEEPUS
-- više --
   
   
Natječaj za Fulbright Specialist Program
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka za područje visokog obrazovanja u programu Erasmus+
-- više --
   
   
Natječaj za najbolju razglednicu u okviru Time to Move kampanje
-- više --
   
   
Bavarske godišnje stipendije za poslijediplomske studije u akademskoj godini 2016. - 2017.
-- više --
   
   
Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2016./2017.
-- više --