Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu Europske oznake jezika
 

Agencija za mobilnost i programe EU (Agencija) raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu Europske oznake jezika  za inovativne projekte u nastavi i uèenju jezika. Europska oznaka jezika za inovativne projekte u nastavi i uèenju jezika nagrada je koja potièe nove inicijative u podruèju uèenja i pouèavanja, nagraðuje nove tehnike pouèavanja jezika, promièe i potièe uvoðenje dobre prakse. Nagrada/priznanje je dostupno svim oblicima obrazovanja i osposobljavanja, bez obzira na dob polaznika ili primijenjenu metodu te se oslanja na poticanje inovativnih pristupa u uèenju jezika. Podupiranjem inovativnih projekata na lokalnoj i nacionalnoj razini, svrha ove nagrade/ priznanja je podizanje standarda uèenja jezika u Europi. Inicijativu koordinira Europska komisija, ali nagradu/priznanje dodjeljuje država èlanica koja s nacionalnim odborom odluèuje o kriterijima. Hrvatska se inicijativi pridružila 2014. godine.

Naèin prijave

Prijava se sastoji od prijavnog obrasca i privitaka. Ispunjeni prijavni obrazac šalje se u tiskanom i elektronièkom obliku, a privitci u digitalnom obliku (na CD-u ili USB-u). Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

Prijave na zadanom prijavnom obrascu šaljite elektronièki na e-mail adresu:

ell@mobilnost.hr

Predmet e-pošte: Javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu Europske oznake jezika

Sve prijave moraju biti pisane i popunjene elektronièki (prijave i obrasci koji se popunjavaju ruèno neæe biti uzeti u obzir) i potpisane od strane zakonskog zastupnika.

Privitak predstavlja prezentaciju, video isjeèak ili drugi digitalni uradak kojim prijavitelj iskazuje uèinke i rezultate projekta. Za privitak ne postoji standardizirani obrazac, veæ prijavitelj sam odabire format i velièinu privitka.

Prijavu je potrebno poslati zakljuèno s 1. lipnjem 2015. preporuèenom poštom na adresu

Agencija za mobilnost i programe EU

Frankopanska 26

10000 Zagreb

(za Europsku oznaku jezika),

te na e-mail adresu: ell@mobilnost.hr

Ukoliko privitak zbog velièine nije moguæe poslati elektronièkom poštom, moguæe je navesti poveznicu za njegovo preuzimanje na raèunalo.

Postupak dodjele Europske oznake jezika opisan je u nastavku. 

datum otvaranja: 31.03.2015
datum zatvaranja: 1.06.2015
otvoren: Da
Download
 
pdf / 279 KB
 
 
   
Poziv na natjeèaj za individualne freemover mobilnosti u okviru programa CEEPUS
-- više --
   
   
Europska komisija objavila poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Natjeèaj za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinning projekte u školskoj godini 2014./2015.
-- više --
   
   
Natjeèaj za mrežnu mobilnost u programu CEEPUS
-- više --
   
   
Natjeèaj za Fulbright Specialist Program
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za struènjaka za podruèje visokog obrazovanja u programu Erasmus+
-- više --
   
   
Natjeèaj za najbolju razglednicu u okviru Time to Move kampanje
-- više --
   
   
Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2016./2017.
-- više --
   
   
Bavarske godišnje stipendije za poslijediplomske studije u akademskoj godini 2016. - 2017.
-- više --