Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance > Obrazovanje u Republici Hrvatskoj > Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) obavlja poslove planiranja, razvijanja, organiziranja, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj.

Misija Agencije je unaprijediti strukovno obrazovanje i osposobljavanje te obrazovanje odraslih, s naglaskom na cjeloživotno učenje kojemu je cilj unaprjeđenje znanja, vještina i sposobnosti za osobne, društvene i profesionalne potrebe. U okviru navedenoga, Agencija „provodi prilagodbu strukovnoga obrazovanja i obrazovanja odraslih potrebama tržišta rada kroz ažuriranje obrazovnih strukovnih sektora, ažuriranje zanimanja, izradu standarda zanimanja, modernizaciju postojećih i izradu novih nastavnih planova i programa temeljenih na ishodima učenja“. (Profesionalno usmjeravanje u obrazovnom sustavu, Mihaela Dubravac Šigir, Zbornik radova „80 godina cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj:Novi izazovi i pristupi“, str. 18)

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira i provodi državna natjecanja učenika i smotre učeničkih radova u sustavu strukovnog obrazovanja. Svake godine organizira i provodi natjecanja učenika na državnoj razini u 80-ak različitih strukovnih disciplina. Osim toga, djeluje i kao nacionalni referentni centar u Republici Hrvatskoj za Međunarodni centar za tehničko i strukovno obrazovanje i osposobljavanje (UNESCO-UNEVOC).

Kada je riječ o obrazovanju odraslih bitno je istaknuti da Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, organizira i provodi Tjedan cjeloživotnog učenja te dodjeljuje nagradu „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba čiji je glavni cilj isticanjem i promoviranjem životnih primjera odraslih polaznika različitih programa i oblika učenja, potaknuti i motivirati sve građane/ke Republike Hrvatske da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu