Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance > Profesionalno usmjeravanje > Profesionalno usmjeravanje u Republici Hrvatskoj > Institut za razvoj obrazovanja
 
Institut za razvoj obrazovanja 

Institut za razvoj obrazovanja provodi projekte namijenjene razvoju sustava profesionalnog savjetovanja u podruèju visokog obrazovanja.CAREER - Platforma za centre za profesionalno savjetovanje u Hrvatskoj (2005.-2006.)

Glavni cilj projekta "CAREER" jest stvaranje platforme za pokretanje centara za profesionalno savjetovanje (Career Advice Centres) na svim hrvatskim sveuèilištima. U okviru navedenog projekta Institut za razvoj obrazovanja je izradio platformu za pokretanje službi za profesionalno usmjeravanje na hrvatskim sveuèilištima te objavio priruènik "Službe za profesionalno savjetovanje na hrvatskim sveuèilištima“.

Priruènik sadrži, izmeðu ostalog, analizu potrebe za uvoðenjem službi za profesionalno savjetovanje na hrvatskim sveuèilištima, predložene modele službi za profesionalno savjetovanje na svakom hrvatskom sveuèilištu te preporuke za pokretanje navedenih službi u Hrvatskoj.

Priruènik: Službe za profesionalno savjetovanje na hrvatskim sveuèilištima (pdf)ECAS – Pokretanje centara za profesionalno savjetovanje na hrvatskim sveuèilištima (2007.-2009.)

Na gore navedeni TEMPUS projekt "CAREER - Platforma za centre za profesionalno savjetovanje u Hrvatskoj" nastavio se Tempus JEP projekt "ECAS". Glavni rezultat projekta "ECAS" je pokretanje centara za profesionalno savjetovanje studenata na tri hrvatska sveuèilišta (Sveuèilište u Dubrovniku, Sveuèilište u Rijeci i Sveuèilište J.J. Strossmayera u Osijeku) kako bi kroz rad navedenih centara ove ustanove postale kljuèni dionici u akademskoj zajednici i na tržištu rada.Kontakt:
Institut za razvoj obrazovanja
Preradoviæeva 33/I
10000 Zagreb

www.iro.hr
iro@iro.hr

 

 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu