Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance > Struèna usavršavanja / info dogaðanja  > 2014. > Euroguidance prekogranièni seminar žCounselling Methods for Fighting Youth Unemployment“
 
Euroguidance prekogranièni seminar žCounselling Methods for Fighting Youth Unemployment“ 

9. i 10. lipnja u hotelu Dubrovnik u Zagrebu održan je prekogranièni seminar „Counselling Methods for Fighting Youth Unemployment“ u organizaciji Nacionalnog Euroguidance centra koji djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe EU.

Euroguidance prekogranièni seminar okuplja savjetnike za profesionalno usmjeravanje, donositelje odluka, struènjake i praktièare iz razlièitih europskih zemalja kako bi razmijenili svoje znanje i inovativne prakse u profesionalnom usmjeravanju. Sve je poèelo davne 2005., kada su Euroguidance centri iz Austrije, Èeške i Slovaèke odluèili udružiti snage i okupiti nacionalne struènjake kako bi raspravljali o aktualnim trendovima i važnim temama vezanim uz profesionalno usmjeravanje. Tijekom posljednjih godina, sve više nacionalnih Euroguidance centara prepoznalo je važnost umrežavanja i razmjene metoda savjetovanja, zbog èega je broj zemalja koje sudjeluju u Euroguidance prekograniènom seminaru u stalnom porastu.

Cilj je prekograniènih seminara jaèanje suradnje meðu savjetnicima za profesionalno usmjeravanje kroz razmjenu iskustava o aktualnim trendovima i temama u profesionalnom usmjeravanju, a ove su godine struènjaci iz zemalja sudionica predstavili savjetodavne metode za spreèavanje nezaposlenosti mladih koje se primjenjuju u njihovoj državi.

Uz predstavnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, seminar je okupio oko 70 praktièara iz ukupno 11 europskih zemalja: Austrije, Hrvatske, Èeške, Njemaèke, Maðarske, Poljske, Rumunjske, Slovenije, Slovaèke, Švicarske i od ove godine Srbije. Savjetnici su dobili priliku za usvajanje savjetodavnih metoda za borbu protiv nezaposlenosti mladih, središnje tema ovog dvodnevnog seminara.

Karijerni savjetnici igraju kljuènu ulogu u profesionalnom usmjeravanju mladih. Kroz èetiri seta radionica (ukupno 12 razlièitih tema) praktièari su razmjenjivali primjere dobre prakse i raspravljali o inovativnim pristupima rješavanju vrlo važnih pitanja vezanih uz nezaposlenost mladih.

Više o prekograniènom seminaru „Counselling Methods for Fighting Youth Unemployment“, ukljuèujuæi prezentacije radionica i slike, možete pronaæi na službenoj stranici seminara putem sljedeæe poveznice: http://euroguidancezagreb2014.com/

Galerija
 
 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu