Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance > Profesionalno usmjeravanje > Profesionalno usmjeravanje u Europskoj uniji
 
Profesionalno usmjeravanje u Europskoj uniji 

Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje u obrazovanju i osposobljavanju dobiva sve veće značenje u Europskoj uniji, kao alat za doprinos društvenom i gospodarskom razvoju.

U nastavku slijedi popis europskih institucija, mreža i inicijativa koje svojim radom pridonose različitim aspektima razvoja cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja.


Euroguidance mreža
Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju s naglaskom na mobilnost i stručno usavršavanje.

Primarna ciljna skupina Euroguidance mreže jesu savjetnici u profesionalnom usmjeravanju te donosioci odluka iz sektora obrazovanja i zapošljavanja u svim europskim zemljama.

Osnovne aktivnosti Euroguidance centara razlikuju se u pojedinim zemljama, ali zajedničko im je to da su usmjerene prema ostvarenju dvaju osnovnih ciljeva mreže te:

  • potiču mobilnost i promiču europsku dimenziju u cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju u području obrazovanja i zapošljavanja,
  • savjetnicima u profesionalnom usmjeravanju, ali i svima koji žele učiti u inozemstvu, pružaju informacije o mogućnostima učenja i usavršavanja i sustavima obrazovanja i osposobljavanja u europskim zemljama.

Financijsku podršku Euroguidance centrima pruža Europska komisija u okviru Programa za cjeloživotno učenje, a dio financijske podrške osigurava se iz proračuna zemalja članica mreže.

Cedefop - cjeloživotno profesionalno usmjeravanje
CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) je referentni centar Europske unije za strukovno obrazovanje. Mrežne stranice CEDEFOP-a namijenjene području profesionalnog usmjeravanja predstavljaju važan resurs za pružanje informacija o aktualnim novostima u razvoju politika profesionalnog usmjeravanja u Europskoj uniji, ali i važnu platformu za razmjenu informacija na međunarodnoj razini.

Publikacije CEDEFOP-a pružaju uvid u sve aspekte cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, te daju smjernice za uporabu aktualnih alata i metoda za unaprjeđenje politika cjeloživotnog usmjeravanja na lokalnim, nacionalnim i regionalnim razinama, ali također omogućuju umrežavanje stručnjaka na europskoj razini.

ELGPN - European Lifelong Guidance Policy Network
Europska mreža politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja utemeljena je 2007. godine na inicijativu Europske komisije s ciljem ujednačavanja politika cjeloživotnog usmjeravanja u području zapošljavanja i obrazovanja u zemljama članicama EU i zemljama kandidatima. Podrška je razvoju sustava nacionalnih politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja te povezivanja s politikama zapošljavanja, cjeloživotnog učenja i socijalnog uključivanja, te razmjene iskustava i znanja među njenim članicama. Financiranje Mreže provodi se kroz projektne aktivnosti Programa za cjeloživotno učenje 2007-2013 Europske Komisije.

Temeljni ciljevi ELGPN-a su:

  • omogućiti državama članicama EU razmjenu informacija u području profesionalnog usmjeravanja,
  • pratiti nacionalne i europske aktivnosti u prioritetnim područjima definiranima u Rezoluciji o uključivanju cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u strategije cjeloživotnog učenja (2008) (istraživanja, izvješća, evaluacije i dr.),
  • nastojati osigurati uključivanje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u razne politike EU (zapošljavanje i socijalno uključivanje).

International Centre for Career Development and Public Policy, ICCDPP

Osnovne aktivnosti Centra usmjerene su na prijenos i širenje znanja povezujući upravljanje karijerom i razvoj politika profesionalnog usmjeravanja. Glavna zadaća centra je razmjena znanja i informacija o pitanjima vezanima za upravljanje karijerom i javne politike.

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

OECD, zajedno s Europskom unijom ima glavnu ulogu u podizanju svijesti o važnosti profesionalnog usmjeravanja.

Na mrežnim stranicama organizacije nalaze se stručne publikacije, članci o različitim aspektima profesionalnog usmjeravanja vezani uz kvalitetu u profesionalnom usmjeravanju, korištenje informacijsko-komunikacijskih alata u profesionalnom usmjeravanju i osposobljavanju te usavršavanje savjetnika u profesionalnom usmjeravanju.

 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu