Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Primjeri dobre prakse > Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama
 
Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama 

Razmjena mladih: „Mladi na djelu – mladi istražuju i druže se!“

 marof

 

Partneri: Hrvatska, Makedonija, Portugal, Srbija i Rumunjska

Mjesto održavanja aktivnosti: Novi Marof

Prijavitelj: Mladi za Marof ; www.mzm.hr

U kolovozu 2011. tijekom Europske godine volonterstva provedena je razmjena mladih „Mladi na djelu – mladi istražuju i druže se!“ kojoj je cilj bio osvijestiti mlade kako kao pojedinci mogu promijeniti svijet djelujuæi na volonterskoj bazi na lokalnoj razini. 25 mladih iz Makedonije, Portugala, Srbije, Rumunjske i Hrvatske provelo je osam dana prouèavajuæi rad novomarofskih lokalnih volontera dobivši na taj naèin uvid u to kako volontiranje može rezultirati odliènim iddjama koje mogu pozitivno utjecati na ruralni razvoj. U skladu s tim, vodilo se mnogo rasprava o razlikama izmeðu kultura sudionika, o situaciji u njihovim zemljama (odnosno lokalnim zajednicama) te su takoðer potaknuti da pokušaju smisliti akcijski plan kako iste poboljšati. Tijekom projekta, sudionici su intenzivno suraðivali sa stanovnicima Novog Marofa što je imalo veliki utjecaj na lokalno stanovništvo te je dodatno promoviralo i širilo ideje programa Mladi na djelu.

Promotivni video: http://www.youtube.com/watch?v=ZB0mcx1D5pE

 

 

Razmjena mladih: „Spasimo vodu, spasimo našu buduænost!“

argonauta


Partneri: Hrvatska, Rumunjska, Bugarska, Srbija, Makedonija

Prijavitelj: Argonauta – udruga za oèuvanje i zaštitu prirode te promicanje održivog razvoja

Meðunarodna razmjena mladih “Lets save Water -  Lets save our future” (“Spasimo vodu – spasimo našu buduænost”) provedena je od strane udruge ARGONAUTA iz Hrvatske u suradnji sa partnerskim organizacijama iz Makedonije, Rumunjske, Srbije i Bugarske. Okupila je zajedno 35-oro mladih u Murteru koji su raspravljali i uèili o važnosti vode u svakodnevnom životu. Sudionici su imali priliku  otkriti korisnost vode i razviti osjeæaj poštovanja i zahvalnosti prema onome èime nas je priroda obdarila i to kroz vježbe simulacije i igranja uloga, kroz razlièite igre i rasprave. Prisutni mladi su imali priliku najprije uèiti o osnovnim  znaèajkama vode, a kasnije su to znanje primjenjivali kreativnim radom – radili na stvaranju izložbe na temu vode te su stvarali alat u obliku brošure sa ciljem da i drugi nauèe o vodi. Izložba je održana u lokalnoj osnovnoj školi u Murteru i mladi uèenici imali su  priliku vidjeti umjetnièka djela koja su stvorena s ciljem da potaknu na razmišljanje o svjetskim problemima vezanim uz vodu. Izdana brošura o vodi je distribuirana u nekoliko organizacija zainteresiranih za zaštitu okoliša iz Hrvatske  i zemalja partnerskih organizacija. Domaæini  su kreirali te podijelili DVD materijale u obliku promotivnog filma na temu vode i same razmjene. Sudionici razmjene imali su takoðer priliku uèiti opæenito o kulturama, razlièitostima i sliènostima te razvijati nove odnose i uspostaviti buduæu suradnju.


Razmjena  mladih - „Presp'Art"

Prespa2

Mladi se kreativno izražavaju...

prespa-stara slika

Mjesto održavanja aktivnosti: Laimos, Prespa, Grèka

Države partneri: Grèka, Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Italija, Srbija

Èetrdeset mladih iz Grèke, Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Italije i Srbije je provelo dva tjedna u Prespi, izoliranoj ruralnoj regiji u Grèkoj, na granici s Albanijom i Makedonijom, bogatoj kulturnom i povijesnom baštinom. Tijekom aktivnosti razmjene mladi su, podijeljeni u meðunarodne skupine, na kreativne i inovativne naèine oživljavali staru fotografiju iz Prespe koristeæi slikarstvo, instalaciju, video, kazalište i kreativno pisanje kao oruðe. Rezultati su objedinjeni u jednu cjelinu i prikazani lokalnom stanovništvu i turistima kroz predstave u najveæem selu u regiji te na mjestu gdje je stara fotografija snimljena.

Prijavitelj: Cultural Triangle of Prespa; ctp2007@otenet.gr; www.ctp.gr

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu