Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Primjeri dobre prakse > Inicijative mladih
 
Inicijative mladih 

„Šape u fokusu“

 šape

Mjesto održavanja aktivnosti: Karlovac

Prijavitelj: CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala, djece, mladih i odraslih ; carpe.diem1@ka.t-com.hr

Zbog sve većeg napuštanja pasa od strane njihovih vlasnika grupa mladih odlučila je pokrenuti inicijativu kojom bi javnosti ukazali na problem napuštanja pasa. Inicijativa se realizirala kroz izložbu fotografija pasa iz Skoloništa za pse te edukativne programe. Sudionici inicijative bila su  4 mlada fotografa te članovi i volonteri udruge Carpe Diem i udruge KA Dog.

Izložba nastalih fotografija  u gradskom parku, u centru Karlovca skrenula je pozornost javnosti na problem napuštanja pasa te je potaknula mlade na kreativno rješavanje problema u njihovoj životnoj sredini. Za vrijeme trajanja izložbe organizirane su edukativne radionice za djecu i mlade o pravima i dužnostima vlasnika pasa te o razvoju povjerenja i odgovornog ponašanja ljudi prema životinjama.

Jedna od aktivnosti inicijative bila je izrada edukativnog materijala (izrađene su razglednice i brošure) za djecu i mlade gdje se na jednostavan i zabavan način prikazuje briga i ponašanje čovjeka prema životinjama.

Cijela provedba inicijative praćena je putem video kamere, a kao rezultat toga izrađen je kratki video zapis o inicijativi te iskustvu mladih sudionika. Video možete pogledati ovdje.


Dječji grad

Mjesto održavanja aktivnosti: Split

Prijavitelj: Neformalna grupa mladih „Prijatelj", ada.reic@gmail.com

U gradu Splitu nekada je postojao „Dječji grad“ na Marjanu, koji je djeci i roditeljima pružao bogatu ponudu sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, koji se  nažalost zbog nebrige i nepažnje odgovornih urušio. Ova inicijativa bila je nastavak akcije senzibiliziranja građana i dionika u zajednici za izgradnju novog Dječjeg grada koju ova grupa mladih, zajedno s Obiteljskim centrom Splitsko-dalmatinske županije razvija od 2007. godine.

Projekt se realizirao kroz tri vrste aktivnosti. Prva se odnosi na organizaciju sportsko-rekreacijskih i kulturnih događanja na Marjanu za djecu i njihove roditelje koje su koordinirali 22 mladih inicijatora uz pomoć i podršku 41 studenta sportskog menadžmenta.

Druga aktivnost bila je postavljanje izložbe Dječji grad – od nostalgije do vizije - u Galeriji Muzeja grada Splita u koju su se aktivno uključili i građani Splita na način da su donirali stare fotografije Dječjeg grada. U pripremu izložbe inicijatori projekta uključili su i 19 predškolske djece, 10 osnovnoškolaca te 8 studenata Fakulteta geodezije, građevinarstva i arhitekture koji su izradili nacrte osobnih vizija budućeg grada.

Treća aktivnost bila je organiziranje Okruglog stola s mladima i stručnjacima koji će doprinjeti kvalitetnoj viziji izgradnje novog Dječjeg grada. U Okruglom stolu prisustvovalo je 26 predstavnika mladih, civilnog i javnog sektora te predstavnici Grada i Ureda pravobraniteljice za djecu.

Više informacija možete saznati iz brošure o projektu.

 

 


B.I.K.E. – Bicikl.Inovativnost.Kreativnost.Ekologija“

novska

 

Mjesto održavanja aktivnosti: Novska

Prijavitelj: Udruga mladih Novska ; www.umnovska.com

19 mladih ljudi iz Novske provelo je projekt „B.I.K.E. – Bicikl.Inovativnost.Kreativnost.Ekologija“ s ciljem aktivacije mladih građana Novske, razvoja kreativne i poduzetničke ideje te zaštite okoliša. Glavna aktivnost bila je prikupljanje starih i neispravnih bicikala te njihov popravak, ukrašavanje te ponovno korištenje u svrhu poboljšanja turističke ponude grada.  Mladi inicijatori su u kreativne radionice ukrašavanja bicikala uključili i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi doma 'Lipik' koja su dobila na dar 3 bicikla koja su sami ukrasili. Popravljeni bicikli ponovno su stavljeni u funkciju te su danas dostupni svim građanima grada Novske kroz iznajmljivanje na najfrekvetnijim punktovima u gradu za simboličan iznos koji se koristi za održavanje bicikala..


„Volontersko ljeto mladih na Šengejskoj meji“

 zora prilišće

Mjesto održavanja aktivnosti: Prilišće

Prijavitelj: Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine „Zora“ Prilišće 1925; www.prilisce.hr

Selo Prilišće nalazi se na sjevero-zapadnom dijelu Karlovačke županije, u općini Netretić, a smješteno je na obali rijeke Kupe, koja je granica sa Slovenijom. Zajednica se suočava s manjkom radnih mjesta, iseljavanjem i smanjenom kvalitetom života do te mjere da to uzrokuje značajno iseljavanje stanovništva, posebno mladih.

Mladi iz udruge za očuvanje kulturne i prirodne baštine "Zora" Prilišće 1925, proveli su projekt prekogranične suradnje u obliku transnacionalne inicijative mladih, pod nazivom: “Volontersko ljeto mladih na Šengenskoj meji“ zajedno s partnerom iz Slovenije, Kulturno umetniško društvo Lepa Anka iz Preloke, s kojim gaje dobre susjedske odnose, posebno na polju očuvanja kulturne i prirodne baštine.

Projekt je zajedničkim snagama provelo 11 mladih iz Hrvatske i 18 iz Slovenije, a sastojao se od:

-       Volonterskih aktivnosti mladih na obnovi izvora potoka, kamenog zida i uređenja čitavog Briga (mjesto prirodne granice)

-       Edukacije mladih iz ruralnih zajednica na temu mogućnosti korištenja EU fondova za ruralni razvoj

-       Piknika na „Šengenskoj meji, organiziranog kao druženje mladih iz Hrvatske i Slovenije na sredini rijeke Kupe/Kolpe.

Projekt je imao izravnu korist za žitelje cijelog Prilišća, a posebno su ga pozitivno ocijenili mladi kojima je ovo bio zanimljiv ljetni sadržaj te prilika za uključivanje u društveni život zajednice.


„Ti & ja"

Zora

Mladi educiraju mlade o spolno reproduktivnom zdravlju

Mjesto održavanja aktivnosti: Čakovec

Inicijativu mladih „Ti & ja" proveli su mladi za mlade s ciljem pokretanja pozitivnih promjena u lokalnoj zajednici s fokusom na širenje informacija o posljedicama rizičnog spolnog ponašanja, važnosti prevencije i preuzimanja odgovornosti za vlastito zdravlje.  Na zabavan i pristupačan način, kroz akciju „Šarena subota - igrom do znanja" educirali su mlade o spolno reproduktivnom zdravlju s ciljem smanjenja predrasuda prema osobama koje su inficirane spolno prenosivim infekcijama (SPI). U sklopu inicijative snimili su edukativni film za mlade, organizirali noćnu premijeru u središtu grada, a film će se i dalje prikazivati u svim srednjim školama u Čakovcu kao i na lokalnim televizijama.

Prijavitelj: Udruga Zora;   zora@udrugazora.hr;  www.udrugazora.hr

 

 

 

„Book-ing, nema brige s nama su knjige"

Kogula

Mladi pokreću knjižnicu na plaži i obogaćuju društveni život svoje zajednice

Mjesto održavanja aktivnosti: Postira, Brač

Projekt „Booki-ing, nema brige s nama su knjige" nastao je na inicijativu nekolicine mladih Postirana čija ideja je bila osnovati malu pokretnu knjižnicu na otoku Braču. Cilj ove inicijative bio je omogućiti posudbu i čitanje knjiga na trima plažama otoka Brača tijekom dana te po terasama kafića na rivi, u večernjim satima. Aktivnosti su se provodile na način da je skupina mladih biciklima dovozila knjige na plažu gdje su se svi zainteresirani mogli upisati u knjižnicu te posuditi knjige po vlastitom izboru.
Konačan cilj bio je, s jedne strane probuditi lokalnu zajednicu kako bi se osnovala knjižnica (koje u Postirama nema), a s druge strane ohrabriti mlade da iskažu svoje potrebe i želje svojim aktivnim sudjelovanjem.

Prijavitelj: Udruga za promicanje kulture i umjetnosti KOGULA;  kogula.postira@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Recikel bicikel"

recikel2

Mladi odgovaraju na globalne izazove

Mjesto održavanja aktivnosti: Slovenija

Glavni cilj projekta „Recikel bicikel" je jačanje Europskog građanstva i sudjelovanja mladih kroz prikupljanje i recikliranje starih bicikala, kako bi im dodali dodatnu vrijednost. Sudjelovanjem u ovoj inicijativi mladi su aktivno odgovorili na globalne izazove kao što su zagađenost zraka, zdrav način života, nezaposlenost, siromaštvo i socijalna isključenost. Kroz praktične radionice,obnavljali su i preuređivali stare bicikle kako bi omogućili međunarodnim studentima, običnim ljudima i javnim osobama da žive zdravije te su na taj način  promovirali globalne i međukulturne vrijednosti. Sudjelovanjem u projektu mladi su stjecali nove tehničke vještine, vještine komunikacije, poduzetništva, organizacije, inovativnosti i kreativnosti. 

Prijavitelj: Neformalna skupina Socialna Akademija; recikel.bicikel@gmail.com; www.recikel-bicikel.eu

 

 

 

 

 

 

„Young Team Europe"

Mladi informiraju mlade u ruralnim područjima

Mjesto održavanja aktivnosti: Finska i Austrija

Države partneri: Finska i Austrija

Projekt „Young Team Europe" imao je cilj povezati mlade zainteresirane za izgradnju Europskog građanstva . Grupa mladih iz Finske organizirala je lokalne aktivnosti u svojoj zemlji kao i grupa mladih iz Austrije, nakon čega su željeli kreirati zajedničke alate i metode širenja informacija mladima iz ruralnih područja koji imaju manje mogućnosti informiranja od svojih vršnjaka u gradovima. Ideja je da se ta ideja proširi i na druge zemlje, posebno susjedne zemlje Finske i Austrije te da se uspostavi mreža organizacija sa sličnim interesima. Kroz ovaj projekt u ruralne sredine donosi se međukulturna dimenzija, a uključuju se i lokalne zajednice.

Prijavitelji: Youth Information and Counselling centre NAPA (Finska) i AHA- Tipps and Infos for young people (Austrija); ilse_volders@yahoo.com;  www.nuorisotoimi.kokkola.fi

 

 

 

 

 

 

„EuroPEER"

Europeer

Mladi uče mlade o europskom građanstvu

Mjesto održavanja aktivnosti: Mađarska, Italija i Slovenija

Države partneri: Mađarska, Italija, Slovenija

Aktivnosti projekta EuroPEER su vršnjačke radionice na temu Europskog građanstva koje će se odvijati u lokalnim srednjim školama u trima zemljama EU (Mađarska, Italija, Slovenija) te izrada brošure „Dječje izdanje Europskog građanstva". Brošura će prikupiti rezultate provedenih aktivnosti u razdoblju između dva međunarodna sastanka uključenih organizacija, a sadržavati će izjave djece što njima znači Europsko građanstvo. Osim toga, proizvesti će video materijal o svim provedenim aktivnostima.

Prijavitelj: Mladinsko združenje Brez izgovora; info@noexcuse.si; www.noexcuse.si

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu