Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Primjeri dobre prakse > Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima
 

INFORMACIJA – MOTIVACIJA - AKCIJA

 zagreb

Mjesto održavanja aktivnosti: Sljeme

 

Prijavitelj: Grad Zagreb; www.zagreb.hr

Nacionalni sastanak mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima pod nazivom Informacija – motivacija – akcija održao se u studenom 2011. godine na Sljemenu,. Sudionici sastanka, njih ukupno 41, bili su mladi ljudi razlièitog profila – srednjoškolci, studenti, zaposleni i nezaposleni mladi, predstavnici udruga mladih i Savjeta mladih Grada Zagreba, mladi koji nisu aktivni èlanovi organizacija civilnog društva Zagreba te mladi s iskustvom invaliditeta, kao i predstavnici gradskih upravnih tijela, ministarstava i drugih institucija koji neposredno, na lokalnoj ili nacionalnoj razini sudjeluju u oblikovanju života mladih u ovome gradu ili zemlji. Kroz neposrednu interakciju sudionika koja se temeljila na metodama neformalnog uèenja mladim se ljudima pružila moguænost da neposredno progovore o svojim problemima, potrebama i željama te da kroz dijalog s osobama odgovornima za politiku prema mladima zajedno definiraju prijedloge konkretnih mjera buduæe politike za mlade. Struènjaci i donositelji odluka dobili su takoðer priliku podijeliti svoja iskustva rada s mladima te unaprijediti svoje razumijevanje potreba mladih ljudi u svojoj zajednici. Poseban naglasak stavljen je na važnost pravilnog i pravovremenog informiranja i savjetovanja mladih o njihovim pravima i moguænostima aktivnog sudjelovanja u životu lokalne zajednice. Sastanak  je poslužio kao platforma za otvoreni dijalog i prikupljanje konkretnih mjera i prijedloga koje æe se uvrstiti u dokument novog Gradskog programa za mlade.Aktivni mladi – kako oni sudjeluju u životu tvoje zajednice? 

Mjesto održavanja aktivnosti: Slavonski Brod

Prijavitelj: Europski dom Slavonski Brod; www.europski-dom-sb.hr

Središnja aktivnost projkta je Nacionalni sastanak mladih, koji se održao tijekom Europskog tjedna mladih (od 18. do 22. svibnja 2011.) u Slavonskom Brodu. Sastanak je omoguæio strukturirani dijalog izmeðu 40 mladih - èlanova Savjeta mladih i udruga te  predstavnika regionalnih/lokalnih vlasti sa svrhom donošenja  rješenja i prijedloga za aktivnije sudioništvo mladih u stvaranju životnih, radnih, obrazovnih, kulturnih, materijalnih i ostalih uvjeta lokalnih zajednica. Opæi cilj projekta bio je ostvariti više razine sustavnosti i uèinkovitosti u provoðenju Nacionalnog programa za djelovanje mladih. Specifièni ciljevi projekta bili su povisiti razinu sudjelovanja svih mladih u svim oblicima društvenog života lokalne zajednice i unaprijediti ulogu mladih u procesima prikljuèenja RH EU te senzibilizirati predstavnike lokalnih vlasti za razvijanje i donošenje lokalnih/regionalnih program djelovanja u suradnji s mladima, udrugama mladih i za mlade, sukladno specifiènim interesima, mišljenjima i potrebama mladih na njihovom podruèju i obilježavanje Europskog tjedna mladih.

Publikacija: http://europski-dom-sb.hr/download/Pokreni-se-povezi-reci.pdf

 

 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu