Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > Primjeri dobre prakse > Europska volonterska služba
 
EVS 

Group Rising Opinions and Working Together Humbly for EUROPE

Mjesto održavanja aktivnosti: Brtonigla

Prijavitelj: Udruga Agencija Lokalne Demokracije Brtonigla-Verteneglio; www.Lda-verteneglio.hr

Partneri: Youth Information Center of Brest (YIC Brest), Ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit in Westfalen

Projekt “G.R.O.W.T.H. for EUROPE” pokrenut je od Agencije Lokalne Demokracije (ALD) koja ima sjedište u Brtonigli i koja u suradnji s lokalnim vlastima i lokalnim neprofitnim organizacijama potièe ruralni razvoj i unaprjeðenje politike za mlade na podruèju Bujštine. U projektu su sudjelovala tri volontera, dva volontera iz Francuske i volonterka iz Njemaèke u trajanju od 11 mjeseci. Volonteri su svakodnevno sudjelovali u radu Agencije lokalne demokracije, a imali su priliku predstaviti svoju kulturu, zemlju, zanimanja i znanja. Ovim projektom potaknula se svijest lokalne populacije prema volontiranju te se unaprijedila dobra praksa volontiranja, èija je promocija u 2011. godini bila jedan od prioriteta Europske unije.

Video koji su pripremili volonteri možete pogledati ovdje.
„Pomoæ za Help"

 Help

Mjesto održavanja aktivnosti: Split

Države partneri: Hrvatska, Finska, Italija

Trajanje volonterske službe: 15.07.2009. - 15.01.2011.

Mladi dolaze u Hrvatsku pomagati ovisnicima o teškim drogama

Dvoje volontera iz Finske i Italije došli su u Hrvatsku na 12 mjeseci da bi radili na projektu Pomoæ za Help. Kako bi obuhvatio što veæi spektar aktivnosti projekt se razvija u dvije razlièite komponente.

Prva komponenta je ukljuèivanje volontera u aktivnosti Informativnog centra za mlade udruge Help poput pomaganja uèenicima u uèenju, vršnjaèke edukacije, kreativnih radionica, besplatnih teèajeva stranih jezika, organizacije meðunarodnih dogaðanja (treninga, seminara), pružanja pomoæi mladima u pisanju životopisa, rada na mrežnoj stranici i slièno. Cilj ovih aktivnosti jest osnažiti mlade da preuzmu aktivniju ulogu u društvu te tako postanu inicijatori pozitivnih društvenih promjena.

Druga komponenta projekta je promocija interkulturalnog dijaloga, razvoj solidarnosti i tolerancije meðu mladima te poticanje društvene ukljuèenosti osoba koje su obièno marginalizirane ili stigmazirirane u društvu (u sluèaju projekta Pomoæ za Help, to su intravenski ovisnici o drogama, komercijalne seksualne radnice i osobe zaražene HIV-om). Kao pokazatelj da se takve osobe mogu uspješno integrirati u društvo, volonteri æe dio svojega radnog vremena sudjelovati i u aktivnostima centra Drop-in koji provodi javnozdravstvenu metodu smanjenja štete (Harm reduction) s ciljem prevencije HIV-a/AIDS-a. U okviru toga volonteri æe distribuirati sterilni pribor za uzimanje droge, prezervative, informativno-edukativne materijale te pomagati djelatnicima u drugim poslovima centra Drop-in.

Prijavitelj: HELP- udruga za pomoæ mladima,;help-split@st.tel.hr; www.helponline.hr

  

„Dunavijada"

Mladi organiziraju ljetne aktivnosti za djecu

Mjesto održavanja aktivnosti: Vukovar

Države partneri: Hrvatska, Poljska

Trajanje volonterske službe: 01.07.2009. - 31.08.2009.

Ciljevi projekta „Dunavijada" bili su omoguæiti mladima iz razlièitih životnih sredina (etnièkih, kulturnih, religijskih) te razlièitih zemalja da provedu odreðeno vrijeme zajedno, da rade zajedno i dijele svoja iskustva kako bi kreirali multietnièko i multikulturno okruženje.

Ovaj projekt omoguæio je mladom volonteru iz Poljske da dva mjeseca tijekom ljeta pomaže u organizaciji razlièitih aktivnosti ljetnog kampa za djecu iz Vukovara i Bosne i Hercegovine, da sudjeluje u ostalim aktivnostima organizacije domaæina te da uèi hrvatski jezik.

Prijavitelj: Mirovna grupa mladih Dunav (MGMD); ypgd@ypgd.org; www.ypgd.org

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu