Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > O programu Mladi na djelu  > Akcija 1 - Mladi za Europu > Podakcija 1.2 Inicijative mladih > Mentori u incijativama mladih
 

Mentori u inicijativama mladih

Agencija za mobilnost i programe EU pripremila je bazu mentora za potrebe provedbe projekata podakcije 1.2 Inicijative mladih unutar programa Mladi na djelu u svrhu pružanja podrške mladima koji žele provoditi inicijative mladih.
Mentori koji se nalaze u bazi mentora prošli su osposobljavanje za mentore u inicijativama mladih u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU ili neke druge NA.

Više o ulozi mentora pročitajte u brošuri "Vodič za mentore"

Važne napomene:

Grupama mladih koje žele provoditi inicijative mladih odabir mentora iz baze nije obavezan. Prijavitelji mogu odabrati mentora koji nije u bazi Agencije, a prema uvjetima i pravilima programa Mladi na djelu, podakcija 1.2 Inicijative mladih.
Mentor u inicijativama mladih provodi svoje zadatke u skladu s Programskim vodičem programa Mladi na djelu, podakcija 1.2 Inicijative mladih te preporukama o radu mentora s održanih osposobljavanja za mentore.
Agencija može za vrijeme ili nakon provođenja projekta tražiti izvješće o radu mentora u svrhu praćenja i evaluacije rada mentora.


Kako doći do mentora za inicijative mladih?

1. Suradnja mentora i grupe mladih (Inicijative mladih) dogovara se i odvija bez direktnog posredovanja Agencije
2. Grupa mladih treba kontaktirati mentora iz baze mentora prije prijave projekta inicijative mladih te dogovoriti s mentorom ulogu mentora u projektu kao i eventualni način isplate honorara.


Pretraživanje baze mentora po županijama RH:

Grad Zagreb
Zagrebačka županija
Krapinsko-zagorska županija
Sisačko-moslavačka županija
Karlovačka županija
Varaždinska županija
Koprivničko-križevačka županija
Bjelovarsko-bilogorska županija
Primorsko- goranska županija
Ličko-senjska županija
Virovitičko-podravska županija
Požeško-slavonska županija
Brodsko-posavska županija
Zadarska županija
Osječko-baranjska županija
Šibensko-kninska županija
Vukovarsko-srijemska županija
Splitsko-dalmatinska županija
Istarska županija
Dubrovačko-neretvanska županija
Međimurska županija

 

 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu