Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > O programu Mladi na djelu  > Akcija 2 - Europska volonterska služba
 
Akcija 2 - Europska volonterska služba 

Poèni volontirati i nauèi nešto novo uz Europsku volontersku službu!

Imaš li hrabrosti otiæi od kuæe na duže vrijeme i upoznati novu kulturu, a usput se aktivno angažirati u radu s osobama s posebnim potrebama, radu s mladima ili pak na podruèju zaštite okoliša zemlje u koju odlaziš? Jeste li organizacija koja želi dodati europsku dimenziju svojem radu ugošæivanjem meðunarodnih volontera? Jeste li organizacija koja želi pružiti europske prilike mladima iz svoje lokalne zajednice i slati ih da provedu neko vrijeme volontirajuæi u drugoj zemlji?

 

Ako ste odgovorili potvrdno na barem jedno od ovih pitanja, na pravome ste mjestu - jer Europska volonterska služba, popularno zvana EVS, ima rješenje za vas!

Europska volonterska služba podupire dugoroèno individualno i grupno volontiranje mladih. Da bi volonter mogao otiæi u drugu zemlju, važna su još dva partnera: organizacija pošiljatelj i organizacija domaæin. Organizacija pošiljatelj je pravna osoba iz zemlje u kojoj volonter boravi i koja je zadužena za pripremu volontera za boravak u stranoj zemlji, za održavanje kontakta s volonterom za vrijeme trajanja volonterske službe i za pružanje podrške volonteru nakon povratka. Organizacija domaæin je odgovorna za planiranje i provedbu aktivnosti, za podršku pri izvršavanju zadataka i prilagodbe životu u stranoj zemlji te za osposobljavanje volontera. 

 

Individualna aktivnost EVS-a

Grupna aktivnost EVS-a

Broj partnera

Vi i još jedna organizacija.

Vi i barem još jedna organizacija.

Broj volontera

1 volonter

2 do 30 volontera (ovisi o akreditaciji)

Dob volontera

Od 18 do 30 godina (od 16 godina za volontere s manje moguænosti).

Trajanje projekta

Do 24 mjeseca.

Trajanje volonterske službe

Od 2 do 12 mjeseci (od 2 tjedna za volontere s manje moguænosti ili za grupne aktivnosti EVS-a koje ukljuèuju barem 10 volontera).

 

Za pravila financiranja i ostale kriterije pogledajte Programski vodiè za program Mladi na djelu.

SALTO Resursni centar za jugoistoènu Europu je izdao publikaciju "Hopscotch to quality in EVS", u kojoj možete pronaæi savjete i upute kako razviti kvalitetne EVS projekte. Od sada je dostupna i prevedena i prilagoðena verzija ove publikacije pod nazivom "Školica do kvalitete u EVS-u".

Savjeti:

Prije ulaska u partnerstvo s nekom organizacijom, provjerite njene kapacitete, koliko je ozbiljna i zainteresirana za suradnju te odmah na poèetku raspodijelite zaduženja.

Ukoliko ste novi u EVS-u, za praktiène savjete, pomoæ i inspiraciju potražite u svojoj blizini nekog bivšeg volontera ili organizaciju koja ima iskustva s EVS-om.

Imajte na umu:

  • ! Ukoliko prijavitelj i/ili partner u projektu na datum poèetka službe nema važeæu akreditaciju za odgovarajuæu ulogu u projektu (organizacija koordinator, pošiljatelj ili domaæin) prijava æe se iskljuèiti bez moguænosti nadopune. Svaka akreditirana organizacija se mora najkasnije na dan prijave projekta prijaviti za reakreditaciju ukoliko joj ista istièe do dana poèetka projekta.
  • Troškovi dolaska ili odlaska na projekt osobnim automobilom, iznajmljenim automobilom ili iznajmljenim autobusom nisu prihvatljivi kao putni troškovi. Takav trošak može se prihvatiti ukoliko su isti odobreni prijavnim obrascem ili su nastali kao jedina moguænost putovanja.
  • Sufinanciranje mora biti navedeno i objašnjeno u prijavnom obrascu. Osim ako nije izrièito navedeno u Programskom vodièu, iznos sufinanciranja nije odreðen veæ svaki prijavitelj samostalno procjenjuje svoje potrebe i moguænost doprinosa.
  • Uz obavezu da sažetak projekta mora biti napisan na engleskom, francuskom ili njemaèkom jeziku, svaki sažetak mora biti napisan i na hrvatskom jeziku.
  • Prilikom podnošenja završnog izvješæa svi korisnici dužni su dostaviti detaljan proraèun u elektronskom obliku koristeæi program Microsoft Excel.
  • Prilikom podnošenja završnog izvješæa svi originalni raèuni potrebni za obradu završnog izvješæa moraju biti peèatirani i potpisani od strane zakonskog zastupnika (korisnik je dužan dostaviti originale ili kopije takvih raèuna).
 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu