Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > O programu Mladi na djelu  > Akcija 1 - Mladi za Europu > Podakcija 1.1 Razmjene mladih
 
Podakcija 1.1 Razmjene mladih 

Sudjeluj u međunarodnoj pustolovini kroz Razmjene mladih!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umjetnost, kulturna baština, sport, glazba, zaštita okoliša, borba protiv rasizma i ksenofobije... Zanima te neka od ovih tema ili neka druga, želiš čuti što o njoj misle tvoji vršnjaci širom Europe, zajedno s njima tražiti kreativna rješenja i pritom se dobro zabaviti? Želiš naučiti nešto novo, upoznati neku drugu kulturu i zemlju, a sve to na neformalan način? Ukoliko pripadaš skupini mladih od 13 do 25 godina, to možeš ostvariti Razmjenama mladih!

 

 

Bilateralne Razmjene mladih

Trilateralne Razmjene mladih

Multilateralne Razmjene mladih

Broj partnera

Vi i partner iz neke od zemalja članica EU.

Vi i 2 partnera iz programskih zemalja, od kojih barem jedna mora biti zemlja članica EU.

Vi i najmanje 3 partnera iz programskih zemalja, od kojih barem jedna mora biti zemlja članica EU.

Ukupan broj sudionika

Od 16 do 60 (ne uključujući voditelje).

Broj sudionika po zemlji

Najmanje 8 (ne uključujući voditelje).

Najmanje 6 (ne uključujući voditelje).

Najmanje 4 (ne uključujući voditelje).

Dob sudionika

Od 13 do 25 godina (do 20% ukupnog broja sudionika može imati od 25 do 30 godina).

Trajanje projekta

Do 15 mjeseci (uključuje fazu pripreme, zatim samu Razmjenu te fazu evaluacije).

Trajanje aktivnosti Razmjene mladih

Od 6 do 21 dan (ne uključujući dane putovanja).

Preporučljivo je organizirati Unaprijed planirani posjet (UPP), koji je dio projekta Razmjene mladih, a održava se prije same aktivnosti. UPP daje priliku partnerima da se sastanu (1 - 2 radna dana) i dogovore se glede logističkih detalja te buduće suradnje u pripremi, provedbi i evaluaciji projekta. UPP je također prilika da se partneri iz drugih zemalja upoznaju s lokalnom sredinom u kojoj će se održati Razmjena mladih. U pravilu, svaka organizacija šalje po jednog sudionika(-icu) na UPP (predstavnik organizacije ili voditelj skupine mladih). Iznimno, na UPP-u mogu sudjelovati i dva sudionika/ce po partneru, pod uvjetom da je jedan od njih mlada osoba koja će sudjelovati u aktivnosti Razmjene mladih. Prilikom prijave projekta Razmjene mladih potrebno je priložiti raspored UPP-a. Moguće je koristiti predloženi obrazac ili obrazac u drugoj formi koji sadržava iste elemente kao i predloženi obrazac.

Razmjena mladih može biti i putujuća, što uključuje kretanje svih sudionika u isto vrijeme, kroz jednu ili više zemalja koje sudjeluju u Razmjeni.

Za pravila financiranja i ostale kriterije pogledajte Programski vodič za program Mladi na djelu.

 

Savjeti:

Prije ulaska u partnerstvo s nekom organizacijom provjerite njezine kapacitete, koliko je ozbiljna i zainteresirana za suradnju te odmah na početku raspodijelite zaduženja.

Uključite sudionike Akcije Razmjene mladih od početka do kraja u projekt, kako biste bili sigurni da ih zaista zanima tema i da će aktivno sudjelovati u programu aktivnosti.

 Imajte na umu:

  • Troškovi dolaska ili odlaska na projekt osobnim automobilom, iznajmljenim automobilom ili iznajmljenim autobusom nisu prihvatljivi kao putni troškovi. Takav trošak može se prihvatiti ukoliko su isti odobreni prijavnim obrascem (npr. jer su sudionici mladi s invaliditetom) ili su nastali kao jedina mogućnost putovanja.
  • Ako prijavljeni program rada ne predviđa aktivnosti za određeni dan, prijavitelj ne može dobiti financijsku potporu za taj dan.
  • Sufinanciranje mora biti navedeno i objašnjeno u prijavnom obrascu. Osim ako nije izričito navedeno u Programskom vodiču, iznos sufinanciranja nije određen već svaki prijavitelj samostalno procjenjuje svoje potrebe i mogućnost doprinosa.
  • Uz obavezu da sažetak projekta mora biti napisan na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku, svaki sažetak mora biti napisan i na hrvatskom jeziku.
  • Prilikom podnošenja završnog izvješća svi korisnici dužni su dostaviti detaljan proračun u elektronskom obliku koristeći program Microsoft Excel.
  • Prilikom podnošenja završnog izvješća svi originalni računi potrebni za obradu završnog izvješća moraju biti pečatirani i potpisani od strane zakonskog zastupnika (korisnik je dužan dostaviti originale ili kopije takvih računa).
 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu