Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Mladi na djelu > O programu Mladi na djelu  > Akcija 1 - Mladi za Europu > Podakcija 1.3 Demokratski projekti mladih
 
Podakcija 1.3 Demokratski projekti mladih 

Ako je "politika" ključna riječ u tvojoj ideji, Demokratski projekti mladih su za tebe!

Oduvijek te zanimalo kako se donose zakoni, kako funkcionira Europska unija ili lokalna uprava u tvojoj zajednici? Želiš to iskusiti na jedan neformalan i ležeran način, a usput nešto naučiti i uključiti se u demokratski život svoje lokalne zajednice? Ako si odgovorio potvrdno na većinu ovih pitanja i imaš između 13 i 30 godina, Demokratski projekti mladih su za tebe!

 

Demokratski projekti mladih su projekti koji potiču aktivno sudjelovanje mladih u demokratskom životu zajednice na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini. To se može postići stvaranjem mreža za razmjenu iskustava na području sudjelovanja mladih, sastancima s mladima glede njihova sudjelovanja u demokratskom životu, seminara i debata za mlade na temu mehanizama demokracije na svim razinama, simulacijama funkcioniranja demokratskih institucija i uloga donositelja odluka.

 

Demokratski projekti mladih

 

Broj partnera

Vi i još jedan partner iz Hrvatske i po dva partnera iz svake zemlje koja sudjeluje u projektu. Najmanje jedna od zemalja uključenih u projekt treba biti zemlja članica EU.

Ukupan broj sudionika

Najmanje 16.

Broj sudionika po zemlji

Nije određeno, no projekt mora uključivati sudionike iz svih zemalja koje sudjeluju u projektu.

Dob sudionika

Od 13 do 30 godina.

Trajanje projekta

Od 3 do 18 mjeseci.

Trajanje aktivnosti

Nije određeno.

 

Ukoliko projekt uključuje sudjelovanje donositelja odluka / stručnjaka, niti jedan trošak izravno povezan s njihovim sudjelovanjem u projektu (putovanje, smještaj, hrana,...) ne može biti pokriven sredstvima iz programa Mladi na djelu.

Iako partneri u Demokratskom projektu mladih mogu pripadati istoj mreži ili biti povezani na neki drugi način, partneri ne smiju zavisiti jedan od drugog u odlučivanju, provedbi ili financiranju svojih redovitih aktivnosti.

Za pravila financiranja i ostale kriterije pogledajte Programski vodič za program Mladi na djelu.

 

Savjeti:

Demokratski projekti mladih nisu Razmjene ili Inicijative mladih, nego projekti koji potiču sudjelovanje mladih ili njihovu osviještenost o procesima donošenja odluka na svim razinama.

Prije ulaska u partnerstvo s nekom organizacijom ili skupinom mladih, provjerite njezine kapacitete, koliko je ozbiljna i zainteresirana za suradnju te odmah na početku raspodijelite zaduženja.

Uključite u svoj projekt kao izravne ili neizravne partnere tijela lokalne ili regionalne uprave.

Iako je najveći iznos financijske potpore za ove projekte 50 000 €, razmislite o manjim projektima za koje je potrebno osigurati i znatno manji iznos sufinanciranja.

Imajte na umu:

  • Troškovi dolaska ili odlaska na projekt osobnim automobilom, iznajmljenim automobilom ili iznajmljenim autobusom nisu prihvatljivi kao putni troškovi. Takav trošak može se prihvatiti ukoliko su isti odobreni prijavnim obrascem (npr. jer su sudionici mladi s invaliditetom) ili su nastali kao jedina mogućnost putovanja.
  • Ako program rada ne predviđa aktivnosti za određeni dan, prijavitelj ne može dobiti financijsku potporu za taj dan.
  • Prilikom podnošenja prijave potrebno je dostaviti i dokaze o osiguranim sredstvima za onaj dio koji ne sufinancira program Mladi na djelu ni organizacija koja prijavljuje projekt.
  • Troškovi kupovine tehničke opreme nisu prihvatljivi niti pod jednom stavkom izravnih troškova projekta.
  • Nenovčane usluge ili dobra koja korisnik dobije besplatno od trećih strana će biti prihvaćeni od strane Agencije samo ukoliko je moguće utvrditi njihovu financijsku vrijednost i dokazati da je to sufinanciranje uistinu pruženo u svrhu provedbe projekta.
  • Nenovčani doprinosi ni u kojem slučaju ne mogu biti u obliku rada osoba koje su zaposlene u organizaciji korisnika ili nekog od partnera te u obliku ustupanja nekretnina, prostora ili zemljišta.
  • U projektima koji uključuju aktivnosti u trajanju od jednog do više dana, prijavitelj je uz pregled projekta po mjesecima dužan dostaviti i dnevni program aktivnosti za planirane aktivnosti.
  • Uz obavezu da sažetak projekta mora biti napisan na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku, svaki sažetak mora biti napisan i na hrvatskom jeziku.
  • Prilikom podnošenja završnog izvješća svi korisnici dužni su dostaviti detaljan proračun u elektronskom obliku koristeći program Microsoft Excel.
  • Prilikom podnošenja završnog izvješća svi originalni računi potrebni za obradu završnog izvješća moraju biti pečatirani i potpisani od strane zakonskog zastupnika (korisnik je dužan dostaviti originale ili kopije takvih računa).
 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu