Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
OBJAVLJEN JE NATJEÈAJ ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UÈENJE ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA 2013. GODINU
 

1. Poziv na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje za 2013. godinu: 

 •  Poziv na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje za 2013. enghrv
 • Opæi poziv na natjeèaj za razdoblje 2011.-2013. - Strateški prioriteti 2013. eng; hrv
   

2. Vodiè za Program za cjeloživotno uèenje za 2013. godinu: 

 • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 1. dio - Opæe odredbe eng; hrv
 • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 1.dio - opæe odredbe eng; hrv (NOVO! verzija 29.11.2012.) 
 • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 2.a dio - Potprogrami i aktivnosti eng; hrv
 • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 2.b dio - Opis pojedinaènih aktivnosti eng; hrv
 • Corrigendum: Izmjena opisa aktivnosti Grundtvig radionice (Sažetak broj 39) – objavljeno 1.10.2012. enghrv

NAPOMENA: U sluèaju razlika izmeðu originalnih dokumenata na engleskom jeziku i hrvatskih prijevoda, prednost æe imati engleske verzije dokumenata.

3. Nacionalna pravila za 2013. godinu:

 • Nacionalna pravila hrv
 • Privitak I. eng

Objava Poziva na natjeèaj na internetskim stranicama Europske komisije

Objava Poziva na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje za 2013. godinu po potprogramima:


 PREGLED ROKOVA ZA NATJEÈAJ ZA 2013. GODINU  

POTPROGRAM

AKTIVNOST

ROK ZA PRIJAVU

COMENIUS

Individualna mobilnost uèenika

03.12. 2012.

 

Struèno usavršavanje

16.01.2013.
30.04.2013. 
17.09.2013.

 

Comenius asistenti i ugošæivanje Comenius asistenata

31.01.2013.

 

Comenius školska partnerstva

21.02.2013.

 

Regio partnerstva

21.02.2013.

ERASMUS

Erasmus intenzivni jezièni teèajevi
 (EILC)

01.02.2013.

 

Erasmus potvrda konzorciju za struène prakse

08.03.2013.

 

Intenzivni programi (IP)

08.03.2013.

 

Mobilnost studenata i osoblja

08.03.2013.

LEONARDO DA VINCI

Mobilnost

01.02.2013.

 

Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost

01.02.2013.

 

Partnerstva

21.02.2013.

 

Prijenos inovacija

31.01.2013.

GRUNDTVIG

Struèno usavršavanje

16.01.2013.
30.04.2013. 
17.09.2013.

 

Posjeti i razmjene

16.01.2013.

30.04.2013.

17.09.2013.

 

Radionice

21.02.2013.

 

Obrazovna partnerstva

21.02.2013.

 

Asistenti

28.03.2013.

 

Volonterski projekti za starije

28.03.2013.

TRANSVERZALNI PROGRAM

Studijski posjeti

28.03.2013.
15.10.2013.

COMENIUS

LEONARDO DA VINCI

GRUNDTVIG

ERASMUS

Pripremni posjeti


 

11.01.2013.

 

 

datum otvaranja: 04.09.2012
datum zatvaranja: Vidi pojedinaènu aktivnost
otvoren: Da
 
 
   
OBJAVLJEN JE NATJEÈAJ ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UÈENJE ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA 2012. GODINU
-- više --
   
   
NATJEÈAJ ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UÈENJE ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA 2010. GODINU
-- više --
   
   
Objavljeni rezultati natjeèaja za 2010. godinu za Grundtvig struèna usavršavanja za 1. rok 15. 01. 2010.
-- više --
   
   
Objavljeni rezultati natjeèaja za 2009. godinu za Grundtvig posjete i razmjene 2009.
-- više --