Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > CEEPUS > CEEPUS mreže
 
CEEPUS mreže 


Svake godine rok za prijavu novih i produljenje postojećih mreža jest

15. siječnja

CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje tri države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice. Rok za prijavu novih mreža te produženje postojećih jest 15. siječnja svake godine.

Partner

Ako se vaš fakultet/odsjek želi uključiti u neku od postojećih CEEPUS mreža, potrebno je stupiti u kontakt s koordinatorom mreže i ispitati takvu mogućnost. Kako bi vaša jedinica mogla sudjelovati u mreži, potrebno je pribaviti Letter of Endorsement, koje potpisuje rektor i kojim se potvrđuje da će studenti iz drugih ustanova u sklopu dane CEEPUS mreže biti izuzeti plaćanja školarine, te Letter of Intent, koje potpisuje dekan i kojim jamči da će se odlaznim studentima u potpunosti priznati razdoblje studiranja na drugoj obrazovnoj instituciji u sklopu CEEPUS mreže. Sljedeći je korak registracija na mrežnoj stranici http://www.ceepus.info. Profesor koji registrira svoj fakultet/odsjek prijavljuje ulogu Network i ispunjava potrebne podatke na sljedeći način. Prijavu zatim odobrava Nacionalni ured za CEEPUS. Nakon toga koordinator mreže može dodati vašu jedinicu u CEEPUS mrežu koju koordinira.

Koordinator

Ako želite osnovati CEEPUS mrežu, odnosno biti koordinator mreže, potrebno je prvo pronaći najmanje dva partnera, pri čemu jedan mora biti iz druge zemlje. Svi članovi mreže trebaju pribaviti Letter of Endorsement koje potpisuje rektor i kojim se potvrđuje da će studenti iz drugih ustanova u sklopu dane CEEPUS mreže biti izuzeti plaćanja školarine, te Letter of Intent, koje potpisuje dekan i kojim se jamči da će se odlaznim studentima u potpunosti priznati razdoblje studiranja na drugoj obrazovnoj instituciji u sklopu CEEPUS mreže. Sljedeći je korak registracija na mrežnoj stranici http://www.ceepus.info. Profesor koji registrira svoj fakultet/odsjek prijavljuje ulogu Network i ispunjava potrebne podatke na sljedeći način. Prijavu zatim odobrava Nacionalni ured za CEEPUS. Nakon toga potrebno je osnovati mrežu i dodati sve partnere putem korisničkog sučelja prateći sljedeće korake.

Uvjeti za sudjelovanje u CEEPUS mreži

    • uzajamno priznavanje studija provedenog u stranoj ustanovi (temeljem ECTS bodova)
    • napori u razvijanju zajedničkih programa i sustava kako bi se olakšalo međusobno priznavanje studija – usklađivanje kurikuluma te razvijanje združenog studijskog programa, koji u idealnom slučaju vodi k združenom akademskom stupnju
    • predavanja, seminari i drugi oblici nastavničkog rada na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku (preferira se engleski jezik)
    • oslobađanje stipendista obveze plaćanja školarine
 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu