Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Poziv za dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima
 

Ukoliko ste registrirani korisnik portala eTwinning, prijavite se za sudjelovanje na meðunarodnim obrazovnim dogaðanjima prilagoðenima razlièitim struènim profilima i interesima sudionika. Na multilateralnim seminarima i konferencijama imate moguænost uspostaviti suradnju s europskim kolegama i pokrenuti meðunarodne projekte koristeæi portal eTwinning. Na radionicama profesionalnog usavršavanja razvit æete svoje vještine korištenja informacijsko - komunikacijske tehnologije u nastavi i provedbi projekata.


Pozivamo Vas da se prijavite za jedno od sljedeæih dogaðanja:

1. Multilateralni seminar za eTwinnere iz mediteranskih zemalja u Grèkoj

 • Datum: 8. - 10. listopada 2015.
 • Lokacija: Atena
 • Tema: suradnja škola Mediteranske regije putem eTwinninga
 • Ciljna skupina: uèitelji osnovnih škola, dob uèenika 6-11
 • Jezik: engleski
 • Kvota: 1 sudionik
 • Program: okvirni program
 • Rok prijave: 4. rujna 2015.

2. Radionica profesionalnog usavršavanja u Poljskoj

 • Datum: 8. - 11. listopada 2015.
 • Lokacija: Varšava
 • Tema: Znanost i eTwinning
 • Ciljna skupina: djelatnici vrtiæa i škola zainteresirani za provedbu projekata iz podruèja znanosti, ekologije i poduzetništva
 • Jezik: engleski
 • Kvota: 2 sudionika
 • Program: okvirni program
 • Rok prijave: 4. rujna 2015.

3. Slavenski kontaktni seminar

 • Datum: 15.-17. listopada 2015.
 • Lokacija: Dubrovnik
 • Tema: eTwinning projekti u vrtiæu i prvim razredima OŠ
 • Ciljna skupina: uèitelji osnovnih škola i djelatnici vrtiæa, dob uèenika 3-8
 • Jezik: slavenski jezici
 • Kvota: 8 sudionika
 • Program: okvirni program
 • Rok prijave: 4. rujna 2015.

4. Godišnja eTwinning konferencija u Belgiji

 • Datum: 22.-24. Listopada
 • Lokacija: Brisel
 • Tema: inovacije u obrazovanju
 • Ciljna skupina: djelatnici vrtiæa i škola koji nisu ranije sudjelovali u eTwinning mobilnostima
 • Jezik: engleski
 • Kvota: 3 sudionika
 • Program: odredit æe se naknadno
 • Rok prijave: 4. rujna 2015.

5. Multilateral seminar u Poljskoj

 • Datum: 5.-8. studenog 2015.
 • Lokacija: Sopot
 • Tema seminara: pokretanje eTwinning projekata i razvoj vještina upravljanja projektima
 • Ciljna skupina: nastavnici u strukovnim školama, poèetnici bez iskustva u eTwinning projektima
 • Jezik: engleski
 • Kvota: 3 sudionika
 • Program: okvirni program
 • Rok prijave: 4. rujna 2015.

Naèin prijave

Prijava se sastoji od dva dijela, tj. prijavnog obrasca i pripadajuæeg privitka. Ispunjeni prijavni obrazac šalje se u tiskanom obliku, a privitak elektronskom poštom. Molimo Vas da prijave pošaljete unutar roka predviðenog za odabranu mobilnost.

Jedinstveni prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

Prijavni obrazac je potrebno potpisati (Vi i ravnatelj/ica Vaše ustanove) i peèatirati.


Prijavni obrazac je potrebno poslati preporuèenom poštom na adresu:         


Agencija za mobilnost i programe EU

Frankopanska 26

10000 Zagreb

(za eTwinning – naziv dogaðanja),


te na e-mail adresu: eTwinning@mobilnost.hr.

Privitak predstavlja prezentaciju, video isjeèak ili drugi digitalni uradak kojim prijavitelj iskazuje osobnu motivaciju za sudjelovanjem u aktivnosti i pritom motivaciju povezuje s temom radionice ili seminara. Za privitak ne postoji standardizirani obrazac, veæ prijavitelj sam odabire format i velièinu privitka.

Privitak je potrebno poslati samo elektronskom poštom na e-mail adresu:  eTwinning@mobilnost.hr. Ukoliko ga zbog velièine nije moguæe poslati elektronskom poštom, moguæe je u e-mailu navesti poveznicu za njegovo preuzimanje na raèunalo.

Postupak odabira sudionika i financiranja aktivnosti opisan je ovdje. Kako bi Vaša prijava bila što kvalitetnija, molimo obratite pažnju na evaluacijski obrazac koji æe se koristiti za ocjenjivanje prijava, a dostupan je na istoj poveznici.

Napomene: prednost æe ostvariti prijavitelji koji prethodno nisu sudjelovali u eTwinning mobilnostima u inozemstvu. 

Financijsku potporu za eTwinning mobilnosti moguæe je dobiti samo jednom u školskom polugodištu.

Važno: na sva usavršavanja obvezno je ponijeti vlastiti laptop, netbook, tablet ili drugi ureðaj s kojim sudionik može pristupiti svom eTwinning profilu. Dužnost svih sudionika po povratku je ispuniti i poslati izvješæe o provedenoj aktivnosti, te diseminirati steèena znanja.

 

 

datum otvaranja: 16.07.2015
datum zatvaranja: 4.09.2015
otvoren: Ne
 
 
   
Poziv na natjeèaj za individualne freemover mobilnosti u okviru programa CEEPUS
-- više --
   
   
Europska komisija objavila poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Natjeèaj za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinning projekte u školskoj godini 2014./2015.
-- više --
   
   
Natjeèaj za mrežnu mobilnost u programu CEEPUS
-- više --
   
   
Natjeèaj za Fulbright Specialist Program
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za struènjaka za podruèje visokog obrazovanja u programu Erasmus+
-- više --
   
   
Natjeèaj za najbolju razglednicu u okviru Time to Move kampanje
-- više --
   
   
Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2016./2017.
-- više --
   
   
Bavarske godišnje stipendije za poslijediplomske studije u akademskoj godini 2016. - 2017.
-- više --