Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka za područje visokog obrazovanja u programu Erasmus+
 

U svrhu provođenja edukativnih te promotivnih aktivnosti za program Erasmus+ u području visokog obrazovanja, Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka za područje visokog obrazovanja.

S ciljem promoviranja programa te edukacije novih korisnika i potencijalnih prijavitelja, Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) angažirat će stručnjaka za područje visokog obrazovanja u programu Erasmus+ na području Republike Hrvatske, u razdoblju od 1. studenoga 2015. do 31. listopada 2016. godine.

Profil stručnjaka za područje visokog obrazovanja u programu Erasmus+


Prijaviti se mogu Erasmus koordinatori s hrvatskih visokih učilišta koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:


-  u trenutku prijave prijavitelj/ica najmanje tri godine vrši dužnost Erasmus koordinatora na matičnome visokom učilištu

-  prijavitelj/ica aktivno radi na promociji i diseminaciji informacija o programu Erasmus+ na svojemu visokom učilištu i u akademskoj zajednici

-  izvrsno poznavanje programa Erasmus+ u dijelu vezanom za visoko obrazovanje i njegova uspješna operativna provedba u skladu s propisanim nacionalnim pravilima

-  visoko razvijene prezentacijske, organizacijske i komunikacijske vještine

-  spremnost na prijenos znanja.

 

Uloge i zadaci stručnjaka za područje visokog obrazovanja u programu Erasmus+

Glavne su uloge stručnjaka za područje visokog obrazovanja sudjelovanje u promociji programa Erasmus+ na informativnim događanjima te edukacija i podrška potencijalnim i postojećim korisnicima.

Zadaci stručnjaka za područje visokog obrazovanja bit će provođenje sljedećih vrsta aktivnosti:

  • Priprema i vođenje osposobljavanja za nove Erasmus koordinatore, s ciljem upoznavanja sudionika s načinom provedbe programa Erasmus+ te operativnim zadacima Erasmus koordinatora u provedbi programa. Organizacija osposobljavanja, osiguravanje prostora i logističke podrške za izvođenje osposobljavanja bit će u nadležnosti Agencije.
  • Predstavljanje programa Erasmus+ u okviru najmanje jednoga informativnog dana koji organizira Agencija. Sadržaj i tema prezentacije prethodno će se utvrditi s Agencijom te će biti prilagođeni vrsti informativnog događanja.

Od stručnjaka za područje visokog obrazovanja u programu Erasmus+ očekuje se da sve navedene aktivnosti organizira u skladu s prethodno navedenim zadacima, uputama Agencije te ciljevima programa Erasmus+.

Naknada i ugovaranje

Za svoj rad stručnjak za područje visokog obrazovanja primit će naknadu. Minimum djelovanja i obveza stručnjaka za područje visokog obrazovanja i Agencije odredit će se Okvirnim sporazumom između stručnjaka za područje visokog obrazovanja i Agencije. Sporazum će se sklopiti za razdoblje od 1. studenoga 2015. do 31. listopada 2016. godine, uz mogućnost produljenja nakon provedene evaluacije uspješnosti rada koja će se izvršiti prije isteka Sporazuma. Agencija ujedno zadržava pravo raskida Sporazuma ako suradnja sa stručnjakom za područje visokog obrazovanja ne bude zadovoljavajuća. Svi ostali detalji suradnje, uključujući iznos naknade, bit će detaljno definirani pojedinim ugovorima sa stručnjakom, a na temelju Okvirnog sporazuma. Naknada koju će Agencija isplatiti izabranom stručnjaku ugovorit će se ovisno o broju i vrsti aktivnosti, a u iznosu od 375,00 do 1.000,00 HRK po pojedinoj provedenoj aktivnosti.

Kako se prijaviti?

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije www.mobilnost.hr. Za prijavu na natječaj potrebno je popuniti prijavni obrazac na hrvatskom jeziku (dostupan na poveznici) te uz njega priložiti:


-    motivacijsko pismo (do 2000 znakova)
-    životopis prijavitelja/prijaviteljice u formatu Europass

Rok za podnošenje prijava je 10. listopada 2015. godine. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja molimo dostaviti na sljedeću adresu:

Agencija za mobilnost i programe EU

Frankopanska 26

10000 Zagreb

(Kao predmet poruke molimo obvezno naznačite: Poziv na natječaj za stručnjaka u području visokog obrazovanja u programu Erasmus+)


Agencija će razmotriti pristigle prijave te izabrati stručnjaka u području visokog obrazovanja na temelju dostavljene natječajne dokumentacije. Obavijest o ishodu javnog natječaja bit će dostavljena svim kandidatima najkasnije 15 dana nakon zatvaranja natječaja.

 

datum otvaranja: 25.09.2015
datum zatvaranja: 10.10.2015
otvoren: Ne
 
 
   
Europska komisija objavila poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu
-- više --
   
   
Poziv na natječaj za individualne freemover mobilnosti u okviru programa CEEPUS
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Natječaj za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinning projekte u školskoj godini 2014./2015.
-- više --
   
   
Natječaj za mrežnu mobilnost u programu CEEPUS
-- više --
   
   
Natječaj za Fulbright Specialist Program
-- više --
   
   
Natječaj za najbolju razglednicu u okviru Time to Move kampanje
-- više --
   
   
Bavarske godišnje stipendije za poslijediplomske studije u akademskoj godini 2016. - 2017.
-- više --
   
   
Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2016./2017.
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za eTwinning ambasadore
-- više --