Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
Javni poziv za iskaz interesa za eTwinning ambasadore
 

U svrhu provođenja promotivnih aktivnosti za aktivnost eTwinning u okviru programa Erasmus+, Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za eTwinning ambasadore.

S ciljem promoviranja aktivnosti eTwinning te Ključne aktivnosti 1 i Ključne aktivnosti 2, edukacije korisnika i potencijalnih korisnika Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) angažirat će eTwinning ambasadore na području Republike Hrvatske, u razdoblju od 2016. do 2018. godine.

Profil eTwinning ambasadora

Prijaviti se mogu odgojno-obrazovni djelatnici, odnosno nastavno i nenastavno osoblje osnovnih i srednjih škola te vrtića koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

-        prijavitelj/ica je član portala eTwinning ;

-        prijavitelj/ica je proveo/la najmanje tri eTwinning projekta s učenicima ili najmanje dva projekta s vrtićkom djecom;

-        prijavitelj/ica aktivno radi na promociji i diseminaciji informacija o eTwinning aktivnostima u svojoj ustanovi i u široj lokalnoj zajednici;

-       napredno poznavanje i uporaba IKT alata u odgojno-obrazovnim procesima;

-        izvrsno poznavanje engleskog jezika;

-       visoko razvijene prezentacijske, organizacijske i komunikacijske vještine;

-       odgovarajuća stručnost na području obrazovanja i rada s učenicima ili vrtićkom djecom.

Dodatno će se vrednovati:

-       prijašnje sudjelovanje u aktivnostima Programa za cjeloživotno učenje i Programa Erasmus+;

-       iskustvo u ostvarivanju kontakata i povezivanju s tijelima lokalne i regionalne vlasti, civilnim sektorom i ostalim relevantnim dionicima u odgoju i obrazovanju;

-       osvojena priznanja i nagrade za angažman na eTwinning portalu.

Uloge i zadaci eTwinning ambasadora

Glavne uloge eTwinning ambasadora su sudjelovanje u promociji aktivnosti eTwinning na području Republike Hrvatske, edukacija i podrška eTwinning korisnicima s ciljem:

1)    povećanja broja korisnika na portalu;

2)    povećanja broja projekata korisnika eTwinning portala iz Republike Hrvatske;

3)    povećanja kvalitete postojećih projekata;

4)    povećanja prisutnosti i prepoznatljivosti eTwinning portala na društvenim mrežama i u relevantnim medijima.

Zadaci eTwinning ambasadora uključuju samostalnu organizaciju i provedbu promotivnih i edukativnih događanja te sudjelovanje u promotivnim i edukativnim događanjima na koje ambasadore upućuje Agencija.

Obveze svakog eTwinning ambasadora bit će organizacija sljedećih vrsta aktivnosti:

  1. Organizacija najmanje tri radionice koje će po potrebi biti prilagođene jednom od gore navedenih ciljeva. U svakoj radionici sudjelovat će najmanje 15 sudionika. Na radionicama treba biti naglašeno praktično izvođenje zadataka od strane sudionika. Svakom sudioniku na radionicama treba biti omogućeno korištenje računala te pristup internetu i portalu eTwinning.
  2. Organizacija najmanje jednog informativnog dana s najmanje 40 prisutnih sudionika. eTwinning informativnim danima prisustvovat će primjeri dobre prakse u provedbi eTwinning projekata i Erasmus + projekata.
  3. Organizacija najmanje dva eTwinning webinara uz korištenje naprednih IKT alata. U ovu aktivnost je uključena i promocija eTwinning aktivnosti na društvenim mrežama i u medijima te podrška eTwinning korisnicima u učiteljskim sobama na eTwinningu.

Od eTwinning ambasadora očekuje se da sve navedene aktivnosti organiziraju u skladu s gore navedenim obvezama, uputama Agencije za mobilnost i programe EU te ciljevima programa Erasmus+.

Naknada i ugovaranje

Za svoj rad eTwinning ambasadori primit će naknadu. Naknada će biti dogovorena između Agencije i izabranih eTwinning ambasadora ovisno o broju i vrsti aktivnosti, a u maksimalnom iznosu od 375,00 do 1.000,00 kuna po pojedinoj provedenoj aktivnosti. Angažman eTwinning ambasadora, kao i same isplate, određuju se na osnovi potpisanog ugovora s Agencijom. Agencija će redovito provjeravati kvalitetu rada eTwinning ambasadora. Svi ostali detalji suradnje bit će definirani ugovorom.

Kako se prijaviti?

Poziv na natječaj za eTwinning ambasadore biti će otvoren do 2. listopada 2015. godine (natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije www.mobilnost.hr). Za prijavu na natječaj potrebno je popuniti prijavni obrazac na engleskom jeziku (dostupan na poveznici)  te uz njega priložiti:

-       motivacijsko pismo

-       životopis prijavitelja/prijaviteljice  u Europass formatu

Prijavi je poželjno priložiti multimedijski materijal koji pokazuje komunikacijske i prezentacijske vještine, te dosadašnji rad prijavitelja/ice relevantan za ovaj natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 2. listopada 2015. godine. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja molimo dostaviti na sljedeće adrese:

 

Agencija za mobilnost i programe EU

Frankopanska 26
10 000 Zagreb

Za Poziv na natječaj za eTwinning ambasadore

i

adresu elektronske pošte: eTwinning@mobilnost.hr

(Kao predmet poruke molimo obvezno naznačite: Poziv na natječaj za eTwinning ambasadore)

Multimedijski materijal, kao prilog prijavi, moguće je poslati samo elektronskom poštom.

Prilikom slanja elektronske prijave nije potreban originalan potpis.

Prijave koje stignu samo elektronskim putem neće se razmatrati.

 

Način odabira kandidata

Agencija će razmotriti pristigle prijave te izabrati eTwinning ambasadore na temelju formalnih kriterija u okviru ovog javnog poziva, kriterija koji se dodatno vrednuju te procjene uspješnog ispunjavanja obveza i zadataka eTwinning ambasadora, a slijedom dostavljene dokumentacije (s naglaskom na poznavanju aktivnosti eTwinning i programa Erasmus+). 

datum otvaranja: 24.07.2015
datum zatvaranja: 2.10.2015
otvoren: Da
 
 
   
Europska komisija objavila poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu
-- više --
   
   
Poziv na natječaj za individualne freemover mobilnosti u okviru programa CEEPUS
-- više --
   
   
Poziv na prijavu za dodjelu povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
-- više --
   
   
Natječaj za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinning projekte u školskoj godini 2014./2015.
-- više --
   
   
Natječaj za mrežnu mobilnost u programu CEEPUS
-- više --
   
   
Natječaj za Fulbright Specialist Program
-- više --
   
   
Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka za područje visokog obrazovanja u programu Erasmus+
-- više --
   
   
Natječaj za najbolju razglednicu u okviru Time to Move kampanje
-- više --
   
   
Bavarske godišnje stipendije za poslijediplomske studije u akademskoj godini 2016. - 2017.
-- više --
   
   
Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2016./2017.
-- više --