Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > Informativna dogaðanja > Arhiva dogaðanja > LLP seminari 2012.
 
Seminari Programa za cjeloživotno uèenje 2012. 

S velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da sudjelujete na seminarima Agencije za mobilnost i programe Europske unije organiziranim povodom objave Natjeèaja za Program za cjeloživotno uèenje za 2013. godinu. Seminari se organiziraju u svrhu pripreme potencijalnih korisnika za sudjelovanje u aktivnostima u okviru spomenutog Natjeèaja.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije podupire razvoj kvalitete sustava obrazovanja i osposobljavanja kroz provedbu najveæeg programa Europske unije u podruèju obrazovanja i osposobljavanja: Programa za cjeloživotno uèenje. Agencija svake godine raspisuje natjeèaj za sudjelovanje u spomenutom Programu, temeljem kojeg dodjeljuje financijsku potporu za realizaciju aktivnosti meðunarodne mobilnosti i projekata, a sve u svrhu uèenja i usavršavanja pojedinaca te razvoja meðunarodne suradnje ustanova i organizacija u Republici Hrvatskoj.

Program za cjeloživotno uèenje omoguæuje Vam sudjelovanje na raznim aktivnostima s meðunarodnom dimenzijom- od studiranja u inozemstvu, obavljanja struène prakse, struènog usavršavanja i obrazovanja u vidu pohaðanja seminara i konferencija, poduèavanja u inozemstvu, rada s inozemnim kolegama do sudjelovanja u zajednièkim meðunarodnim projektima, a sve s ciljem poticanja meðunarodne razmjene iskustava te stjecanja novih znanja i vještina.

Program za cjeloživotno uèenje dijeli se na èetiri sektorska programa:

Comenius (za predškolski odgoj i školsko obrazovanje i opæe obrazovne predmete)

Leonardo da Vinci (za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i strukovne predmete)

Erasmus (za visoko obrazovanje)

Grundtvig (za opæe obrazovanje odraslih)

Program takoðer nudi i aktivnosti Studijskih posjeta za donositelje odluka u obrazovanju.

Agencija za mobilnost i programe EU organizira seminare tijekom kojih vam daje konkretne savjete oko naèina prijave na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje.

Seminari æe se održati u sljedeæim gradovima i terminima:

Potprogram

Mjesto

Datum

Comenius

Split, hotel Atrium (Domovinskog rata 49a)

06. studenoga 2012. (10.00 – 14.00)

Zagreb, hotel Panorama (Trg Krešimira Æosiæa 9)

13. studenoga 2012. (10.00 – 14.00)

Leonardo da Vinci

Split, hotel Atrium (Domovinskog rata 49a)

06. studenoga 2012. (10.00 – 14.00)

Rijeka, hotel Jadran  (Šetalište XIII Divizije 46)

09. studenoga 2012. (12.00 – 16.00)

Zagreb, hotel Panorama (Trg Krešimira Æosiæa 9)

13. studenoga 2012. (10.00 – 14.00)

Osijek,  hotel Waldinger (Županijska 8)

16. studenoga 2012. (12.00 – 16.00)

Grundtvig

Split, hotel Atrium (Domovinskog rata 49a)

06. studenoga 2012. (10.00 – 14.00)

Zagreb, hotel Panorama (Trg Krešimira Æosiæa 9)

13. studenoga 2012. (10.00 – 14.00)

 

Seminar za visoka uèilišta i ostale potencijalne prijavitelje za aktivnosti u okviru programa Erasmus održat æe se poèetkom prosinca u Zagrebu. Podrobnije obavijesti o Erasmus seminaru objavit æemo poèetkom studenoga na mrežnim stranicama Agencije te æemo o tome putem elektronièke pošte obavijestiti sva visoka uèilišta.

Više informacija o Agenciji, Programu za cjeloživotno uèenje i ostalim programima koje provodimo možete proèitati na mrežnoj stranici www.mobilnost.hr

Programi rada seminara nalaze se ovdje.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu