Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > Zaposli se u Agenciji > Opis poslova u Agenciji
 
Opis poslova u Agenciji za mobilnost i programe EU (AMPEU) 

Posao u Agenciji dijeli se na nekoliko tipova:

a) Rad na programima mobilnosti
b) Rad na financijama vezanim za programe mobilnosti
c) Rad u računovodstvu
d) Rad na pravnim pitanjima
e) Rad na općim poslovima
f) Odnosi s javnošću.

 

 

a) Rad na programima mobilnosti podrazumijeva, između ostalog:

 • Vođenje određenog broja projekata za koje djelatnik priprema svu dokumentaciju, od obavijesti o primitku do naloga za isplatu - administrativni poslovi (priprema dopisa, odluka i ugovora)
 • Evaluaciju određenog broja projekata prema zadanim pravilima 
 • Evaluaciju završnih izvješća projekata
 • Vođenje evidencije o svim rokovima tijekom provedbe projekata
 • Pregledavanje dokumentacije svojih kolega - sudjelovanje u sustavu unutarnjih kontrola
 • Unos podataka u Sustav upravljanja informacijama
 • Kontrola Sustava upravljanja informacijama
 • Svakodnevna komunikacija s korisnicima - savjetovanja, odgovaranja na upite (osobno, telefonski, e-mailom)
 • Priprema prezentacija i prezentiranje programa koje AMPEU provodi
 • Priprema izvještaja prema Europskoj komisiji
 • Priprema izvještaja prema nadležnim tijelima državne uprave
 • Izrada informativnih materijala o programima
 • Sudjelovanje u organizaciji različitih promotivnih i informativnih događanja
 • Sudjelovanje u radnim skupinama ostalih tijela državne i javne uprave
 • Sudjelovanje na sastancima i radionicama u zemlji i inozemstvu
 • Planiranje rada na tjednoj, 6-mjesečnoj i godišnjoj bazi
 • Planiranje potrebnih sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti
 • Proučavanje relevantnih strateških dokumenata
 • Sudjelovanje u izradi strateških dokumenata

 

b) Rad na financijama vezanim za programe mobilnosti podrazumijeva, između ostalog:

 • Planiranje potrebnih troškova i proračuna
 • Praćenje potrošnje
 • Uspoređivanje troškova prema dva sustava evidentiranja - EU i HR
 • Dvostruko vođenje evidencije o izvršenim transakcijama - EU i HR
 • Analiza završnih izvješća
 • Priprema i kontrola isplata korisnicima
 • Priprema i kontrola naloga za povrat sredstava
 • Unos podataka u Sustav upravljanja informacijama
 • Redovito usklađivanje računovodstvenog sustava i Sustava upravljanja informacijama
 • Odlazak na revizorske i nadzorne posjete korisnicima
 • Izvještavanje o provedenim nadzornim aktivnostima
 • Priprema izvješća prema Europskoj komisiji
 • Priprema izvješća prema nadležnim tijelima državne uprave
 • Suradnja s vanjskim revizorskim kućama

 


c) Rad u računovodstvu podrazumijeva, između ostalog:

 

 • Obračun plaća
 • Knjiženje računa i izvoda i njihova kontrola
 • Priprema izvješća i obrazaca
 • Obračuni ugovora o djelu, putnih naloga itd.
 • Vođenje blagajne
 • Vođenje podataka u SAP-u
 • Vođenje evidencije oslobođenja od PDV-a

 


d) Rad na pravnim pitanjima podrazumijeva, između ostalog:

 

 • Kontrola ugovora i dokumenata vezanih za projekte
 • Priprema ugovora za vanjske suradnike i pravne osobe s kojima Agencija surađuje 
 • Pravno savjetovanje vezano za radno i obvezno pravo
 • Izrada pravnih dokumenata - općih akata Agencije
 • Vođenje postupka javne nabave
 • Vođenje ljudskih resursa

 

 

e) Rad na općim poslovima podrazumijeva, između ostalog:

 

 • Naručivanje uredskog materijala i opreme 
 • Vođenje evidencije o dolasku i odlasku djelatnika
 • Vođenje eviencije o godišnjim odmorima, dopustima, bolovanjima i ostalim odsustvima
 • Vođenje registra usavršavanja djelatnika
 • Zaprimanje prijava za natječaje i projekte
 • Vođenje knjige ulazne pošte
 • Evidencija radnika u personalnim dosjeima
 • Vođenje urudžbenog zapisnika
 • Arhiviranje urudžbiranog gradiva
 • Prikupljanje ponuda za različite potrebe AMPEU
 • Organizacija službenih putovanja i ostalih događaja Agencije

 

 

f) Rad na odnosima s javnošću podrazumijeva, između ostalog:

 

 • Priprema informativnih i promotivnih događanja
 • Priprema informativnih i promotivnih materijala
 • Prikupljanje ponuda za događanja i materijale
 • Praćenje potrošnje sredstava namijenjenih za događanja i materijale
 • Pisanje priopćenja za javnost
 • Pisanje tekstova za medije
 • Redovito kontaktiranje medija
 • Održavanje kontakata s tijelima državne i javne uprave te medijima
 • Predstavljanje Agencije na raznim događanjima
 • Umrežavanje i pozicioniranje Agencije među potencijalnim korisnicima
 • Izrada komunikacijske strategije
 • Izrada akcijskog plana za provedbu komunikacijske strategije 
 • Poboljšanje vizualnog identiteta Agencije
 • Traženje inovativnih načina za predstavljanje Agencije

 

 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu