Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
 
   
 
OBJAVLJEN JE NATJEÈAJ ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UÈENJE ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA 2012. GODINU
 
  • Poziv na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje za 2012. enghrv;
  • Dodatak Pozivu na natjeèaj eng; hrv
  • Opæi poziv na natjeèaj za razdoblje 2011.-2013. - Strateški prioriteti 2012. eng; hrv
  • Nacionalna pravila za prijavitelje hrv

     Privitak 1. eng

  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 1. dio - Opæe odredbe eng; hrv
  • Dodatak Vodièu kroz Program za cjeloživotno uèenje - 1 dio - Opæe odredbe eng
  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 2.a dio - Potprogrami i aktivnosti eng; hrv 
  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 2.b dio - Opis pojedinaènih aktivnosti eng; hrv

NAPOMENA: U sluèaju razlika izmeðu originalnih dokumenata na engleskom jeziku i hrvatskih prijevoda, prednost æe imati engleske verzije dokumenata.

Objava Poziva na natjeèaj na internetskim stranicama Europske komisije

Agencija za mobilnost i programe EU organizira seminare u svrhu pripreme potencijalnih korisnika za sudjelovanje u Natjeèaju za 2012. godinu. Podrobnije obavijesti nalaze se ovdje.

Objava Poziva na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje po potprogramima:

PREGLED ROKOVA ZA NATJEÈAJ ZA 2012. GODINU

POTPROGRAM

AKTIVNOST

ROK ZA PRIJAVU

COMENIUS

Individualna mobilnost uèenika

01.12. 2011.

 

Struèno usavršavanje

16.01.2012.
30.04.2012.
17.09.2012.

 

Comenius asistenti

31.01.2012.

 

Comenius školska partnerstva

21.02.2012.

 

Regio partnerstva

21.02.2012.

ERASMUS

Erasmus intenzivni jezièni teèajevi
 (EILC)

03.02.2012.

 

Erasmus potvrda konzorciju za struène prakse

09.03.2012.

 

Intenzivni programi (IP)

09.03.2012.

 

Mobilnost studenata i osoblja

09.03.2012.

LEONARDO DA VINCI

Prijenos inovacija

02.02.2012.

 

Mobilnost

03.02.2012.

 

Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost

03.02.2012.

 

Partnerstva

21.02.2012.

GRUNDTVIG

Struèno usavršavanje

16.01.2012.
30.04.2012.
17.09.2012.

 

Posjeti i razmjene

najkasnije 45 dana prije aktivnosti

 

Radionice

21.02.2012.

 

Obrazovna partnerstva

21.02.2012.

 

Asistenti

30.03.2012.

 

Volonterski projekti za starije

30.03.2012.

TRANSVERZALNI PROGRAM

Studijski posjeti

30.03.2012.
12.10.2012.

COMENIUS

LEONARDO DA VINCI

GRUNDTVIG

ERASMUS

Pripremni posjeti

10.02.2012.

08.06.2012.

14.09.2012.

09.11.2012.

datum otvaranja: 26.08.2011
datum zatvaranja: Vidi pojedinaènu aktivnost
otvoren: Da
 
 
   
Poziv na natjeèaj za vanjske ocjenjivaèe projektnih prijava za aktivnosti unutar potprograma Erasmus Programa za cjeloživotno uèenje
-- više --
   
   
NATJEÈAJ ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UÈENJE ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA 2010. GODINU
-- više --
   
   
Objavljeni rezultati natjeèaja za 2010. godinu za Erasmus individualnu mobilnost
-- više --